НЕКИ ОД ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ
18.03.2015.
 
Исплаћене солидарне помоћи за Март 2015.
13.03.2015.
 
ОДРЖАНА XIX СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
20.02.2015.

У петак 20.02.2015. године oдржана је XIX седница Републичког одбора синдиката. У циљу информисања чланова Републичког одбора и у складу са досадашњом добром праксом развоја социјалног дијалога између синдиката и пословодства, а у раду седнице учествовали су шеф кабинета госпођа Снежана Петровић и члан Надзорног одбора Горан Ђерић.


Централна тема на седници је предлог Радне верзије нове организационе шеме Предузећа.

У исцрпном образлагању представници пословодства нарочито су истакли следеће:

"Циљ нове организационе шеме је подизање ефикасности пословања Предузећа и утврђивање јасне надлежности и одговорности.

Након добијања предлога и сугестија на радну верзију организационе шеме, радна група у марту ће изаћи са коначним предлогом а са јуном месецом планира се њена примена.

По усвајању организационе шеме следи систематизација послова која ће довести до промене коефицијената у корист запослених у технолошком делу.

Неће бити вишка запослених него ће бити распоређени у оквиру своје стручне спреме на послове за које су неопходни.

Програмом пословања за ову годину нису предвиђена средства за социјални програм.

За сва руководећа радна места почевши од руководиоца одељења па на више биће расписан интерни конкурс а о избору ће одлучивати мешовита комисија."

У наставку седнице Републички одбор je донео Одлуку о сазивању III Скупштине синдиката за 24. април 2015. године.

 
Исплаћене солидарне помоћи за Фебруар 2015.
 
ШТА ЗАИСТА ДОНОСИ НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ОДНОСУ НА ПРЕДХОДНИ
05.02.2015.

  1. Укинуто је скраћено радно време које су до сада имали запослени за рад на пословима са повећаним ризиком (рад на висини, обезбеђење транспорта новца и вредносних пошиљака, возачи на размени сигурносних кофера и пратници на размени сигурносних кофера).
  2. Исплата зараде из добити није прецизирана него је остало старо решење по принципу може а не мора.
  3. За боловање, плаћено одсуство и у другим случајевима узима се просечна зарада запосленог остварена у предходних 12 месеци уместо у предходна три месеца како је то до сада било регулисано.
  4. Драстично је смањена категорија запосленоих који имају право на здравствено-превентивну рехабилитацију.
  5. Повећан је број случајева на основу којих може да се откаже запосленом Уговор о раду укључујући и у случају престанка потребе за обављањем посла или када дође до смањења обима посла.
  6. Новоуведене дисциплинске мере су: а). Привремено удаљење са рада без накнаде у трајању од 1 до 15 радних дана. б). Новчана казна у висини до 20% основне зараде запосленог у трајању до 3 месеца.
  7. Није дефинисан износ отпремнине за случај технолошког вишка него ће се то уредити Анексом Колективног уговора након доношења посебног акта Владе која ће на јединствен начин уредити питање отпремнина у јавним предузећима. Познато је колико је наша Влада "дарежљива" када су у питању отпремнине за технолошки вишак.
  8. Јубиларна награда се исплаћује у наредном месецу у односу на месец у којем је запослени испунио услов за стицање јубиларне награде. Ово је по нама једина одредба која представња боље решење у односу на предходни Колективни уговор.
Да лу су новим Колективним уговором сачувана стечена права радника и да ли је то један од најбољих Колективних уговора у земљи, како неки тврде, закључите сами.
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ВЛАДИНЕ УРЕДБЕ
19.01.2015.
Запослени и бивши запослени у Телекому и Пошти Србије као носиоци права на бесплатне акције у овом тренутку су значајно оштећени. Разлог томе је Уредба Владе РС из 2008. године којом се радни стаж запосленима као основ за поделу бесплатних акција рачуна закључно са 31.05.2008. године. Запослени који су наставили и даље са радом у тим предузећима до данашњег дана а имају мање од 35 година радног стажа у овом тренутку су оштећени за око 530 акција.
Тим поводом Самостални синдикат поштанских радника упутио је Министарству финансија захтев за измену и допуну Уредбе из 2008. о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде.
Позивамо запослене да кроз подршку синдикату подрже овај захтев који се тиче свих нас.
Допис можете преузети овде.
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>