Исплаћене солидарне помоћи за Новембар 2015.
16.11.2015.
 
КО ЈЕ НАЈНОВИЈИ КУПАЦ ТЕЛЕКОМА
09.11.2015.


 
Исплаћене солидарне помоћи за Октобар 2015.
16.10.2015.
 
ОДРЖАНА II СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

18.09.2015.

У Београду 18.09.2015. године одржана је II седница Републичког одбора синдиката. Седница је почела минутом ћутње у знак одавања последње почасти трагичном преминулим колегама, члановима синдиката Влади Арамбашићу из РЈ „ГПЦ Београд“, Божидару Петковићу из РЈ ПС „Приштина“ и Радовану Божићу из РЈ „ПТЛ“.

Верификован је мандат члану Републичког одбора Костић Јовану испред СО ССПР „Одржавање“, верификована је Одлука о именовању главног повереника за РЈ „ПТЛ“, усвојен записник, донета Одлука о искључењу Ненада Митровића из РЈ ПС „Пирот“ из синдиката као и Одлука о висини финансијских средстава која се додељују добитницима синдикалног признања „18. Април“.

Председник синдиката поднео извештај о активностима синдиката између две седнице Републичког одбора.

У извештају је посебно апострофиран нечовечан и некоректан однос Митровић Ненада према синдикату због одбијања да изврши повраћај позајмице синдикату и предузетим мерама по том питању. Председник је информисао чланове Републичког одбора синдиката о састанцима са представницима пословосдства као и активностима на ширењу синдикалне мреже.

У циљу информисања чланова Републичког одбора и у складу са досадашњом добром праксом социјалног дијалога у раду седнице учествовали су: шеф кабинета госпођа Снежана Петровић, извршни директори Мирјана Предојевић и Михаило Јовановић.Теме за које смо посебно били заинтересовани су:

1.Редефинисање уговора са Телекомом и финансијске последице по Пошту Србије?

2.Рад комисија Предузећа?(Комисија за утврђивање оптималног броја извршилаца, Комисије за одабир кадрова и Комисије за израду Правилника о нормама и статистици)

3.Политика зарада и стандард запослених?

4.Споразум за обезбеђивање услова за несметан рад синдиката?

Извршни директор Михаило Јовановић на тему редефинисање уговора са Телекомом је известио присутне да је под покровитељством Владе РС формирана мешовита радна група у чијем раду сем представника Телекома и министарстава учествују и представници Поште који заступају интерес Предузећа. Влада РС подржала је предлог радне групе Предузећа да се заштити и сачува интерес Поште и на прави начин сагледа дугорочно сарадња Телекома и Поште. Нисмо добили прецизан одговор да ли ће редефинисање уговора са Телекомом имати за последицу мањи приход по основу рентирања пословног простора.

На тему рада комисија Предузећа представници пословодства су нагласили да је за 88 радних места било 730 пријава које су поднели 403 запослена. Комисија је за свако радно место директору Предузећа предложила по три кандидата а на директору Предузећа је да изврши коначан избор.

Што се тиче утврђивања оптималног броја извршилаца који је у вези са Правилником о нормама и статистици речено је да ће са применом нове Организационе шеме Предузећа (01.10.) бити утврђен оптималан број извршилаца за свако радно место.
На тему зарада и стандард запослених председник Павловић је нагласио да је незадовољство запослених велико због ниских зарада и пада стандарда поготово када се имају у виду одлични финансијски показатељи пословања Предузећа. Извршни директор Јовановић нагласио је да је тренутно исплата зараде из добити једини начин да се побољша финансијска ситуација запослених јер закон не допушта било какво подизање плата и пензија.

Шеф кабинета госпођа Петровић известила је присутне да је Споразум за обезбеђивање услова за несметан рад синдиката у завршној фази и да ће ускоро бити прослеђен синдикату.

У наставку седнице представници синдиката су поставили питање судбине запослених који већ годинама раде на привремено-повременим пословима исказали своје незадовољство статусом тих људи који раде на систематизованим радним местима са минималном зарадом и практично без икаквих права. Извршна директорка Мирјана Предојевић је рекла да се они који раде на курирским пословима у Пост-експресу сукцесивно уводе у радни однос након годину дана. Синдикат је остао при ставу да се поштује Закон о раду и да се запосленима који раде на привремено-повременим пословима дуже од 120 радних дана понуди уговор о раду на одређено време.

У даљем раду седнице конституисан је Надзорни и Статутарни одбор и изабрани чланови Фонда солидарности.

 
Исплаћене солидарне помоћи за Септембар 2015. и помоћ за прваке
16.09.2015.
 
Исплаћене солидарне помоћи за Август 2015. и помоћ за прваке
14.08.2015.
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>