БРОЈКЕ ЗА УЗБУНУ

БРОЈКЕ ЗА УЗБУНУ

Према основним показатељима пословања Предузећа, за период јануар-новембар 2017. године нето добит износи око 18 милиона евра и за 10 милиона евра је мања него у претходној години.Према извештају РАТЕЛ-а на тржишту поштанских услуга, вредном близу 140 милиона евра, приход Поште износи око 86 милиона евра док приход приватних оператера износи око 54 милиона евра. Од 86 милиона евра прихода, Поште 68 милиона евра је практично од монопола. Приход Поште на тржишту поштанских услуга у 2016. години је већи за 1% у односу на 2015. годину. У истом периоду приватни оператери свој приход повећали за 12%.Пошта Србије у 2016. години има смањен обим услуга за 2% у односу на 2015. годину. У истом периоду обим услуга код приватних оператера повећан за 16%.У ком правцу идемо довољно говоре наведени подаци. Са оваквим пословодством, част изузетцима, нећемо још дуго чекати да од профитабилног предузећа постанемо губиташ и корисник буџетских средстава. Када се дође у ту фазу онда следи минималац од ког ни данас нисмо далеко, технолошки вишкови, приватизација…Наша је обавеза да укажемо запосленима и надлежнима на ове забрињавајуће податке. Не можемо нити смемо да ћутимо и сагласимо се са сопственом пропашћу.Последњи је тренутак да држава интервенише и Пошту, предузеће са 15000 запослених, спаси од сигурне пропасти.Достављено: Председници Владе, потпредседнику Љајићу, Министру рада и Министру финансија.