ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Од почетка пандемије ризицима и штетностима по здравље у Пошти Србије највише су изложени радно ангажовани који су принуђени да остварују контакте једни са другима или са странкама.

У циљу заштите здравља и егзистенције запослених, за време трајања ванредног стања, обраћамо Вам се са следећим захтевима:

1. Максимално предузети заштитне мере, препоруке државних органа, здравствених установа и институција како би ризици по здравље запослених били избегнути у што већој мери.

2. Путем медија указати јавности на значај и улогу поштанских радника у овим тешким временима и објавити број оболелих код којих је потврђен COVID-19 као што то чине и други, војска, полиција, здравство…

3. Део од масе за зараде предвиђен за корекције и стимулације усмерити ка запосленима који су радно ангажовани, сразмерно проведеном времену на раду али не процентуално већ линеарно, јер су сви једнако у ризику од заразе.

4. За време трајања ванредог стања обуставити сва потраживања према запосленима-стамбени кредити, откупи и закупи станова, позајмице, накнада штете и друго.

5. Запосленима који користе сопствени превоз за потребе обављања радних задатака, превоз платити према стварним трошковима без икаквих умањења и истим омогућити аконтацију за трошкове превоза.

6. Како би се у овим тешким временима, колико толико заштитила егзистенција запослених у Пошти Србије, захтевамо да у што краћем року извршите исплату солидарне помоћи сходно члану 86а Анекса I Колективног уговора.

Преузмите документ