ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ДИРЕКТОРОМ РЈ РПЛЦ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ДИРЕКТОРОМ РЈ РПЛЦ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ДИРЕКТОРОМ РЈ РПЛЦ БЕОГРАД

У духу добре праксе, присутне у РЈ РПЛЦ Београд уназад 20 година, 03. фебруара одржаван је састанак менаџмента РЈ и представника синдиката који делују у РЈ.
Испред менаџмента РЈ у раду састанка учествовали су директор Борислав Ђурковић, помоћници Божана Пекез и Александар Тодоровић и Зоран Младеновић руководилац Службе за заједничке послове, безбедност и заштиту као и представници свих синдиката који делују оквиру РЈ. Испред СО ССПР у раду састанка учествовали су Дејан Боговац председник и Зоран Павловић у својству члана Одбора.
У свом уводном излагању директор РЈ изнео је да је у претходном месецу извршена аналлиза по технолошким службама. Анализом је утврђено да су основни проблеми недостатак извршилаца, мобилијара и технолошка недисциплина других радних јединица а нарочито београдских која се односи пре свега на пресортиравање пошиљака. Поводом недостатка извршилаца упућен је захтев надлежним функцијама да се сходно Споразуму у првој фази запосли 20 од предвиђених 50 извршилаца. Такође је истакао да ће бити упућен и захтев за запошљавање још 23 извршиоца по основу замене запослених који су по различитим основама напустили РПЛЦ. Упућен је и захтев Функцији ИТ за 12 радних станица.
У циљу утврђивања и отклањања неправилности везаних за технолошку недисциплину унутрашња контрола из београдских радних јединица извршиће 11., 12. и 13. фебруара контролу својих закључака. Директор је такође упознао присутне о формирању Радне групе на нивоу Предузећа чији је кључни задатак да дефинише све фазе поштанских токова. Испред РЈ РПЛЦ у Радној групи ангажован је руководилац службе Александар Рендулић.
Представници ССПР су поздравили по први пут увођење нове мере, почетком и средином сваког месеца, такозваних отворених врата која има за циљ да запослени непосредно директору укажу на своје проблеме у вези и по основу рада.
Због специфичних радних времена у РПЛЦ (претежно поподне и ноћу) изашли смо са предлогом, који је саставни део нашег програма, да се мајкама и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, усклади радно време са потребама родитељства. Директор је одговорио да му се запослени који имају ту врсту проблема лично обрате у склопу отворених врата.

Председник СО
Дејан Боговац, ср