ИМА ЛИ ЗАКОНА ЗА МИРУ И ЂЕРУ?

ИМА ЛИ ЗАКОНА ЗА МИРУ И ЂЕРУ?

Уназад две године обраћали смо се свим надлежнима у Републици Србији инсистирајући на поштовању одредби Закона о јавним предузећима, поготово оним који се односе на стање в.д. директора и представника запослених у Надзорном одбору.

Конкретно смо указивали да је госпођа Мира Петровић од 12.09.2017. године супротно одредбама закона вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“, као и да је не само незаконито него и неморално да представник пословодства Горан Ђерић представља интересе запослених у Надзорном одбору.

Поред захтева који се односе на зараду, оптималан број извршилаца у технологији, запослене на одређено, запослене на ППП уговорима, наша два константна захтева су избор директора Предузећа и представника запослених у Надзорном одбору. Не улазећи у кадровска решења ми инсистирамо на поштовању закона.

Тим поводом обратили смо се Влади Републике Србије да нам достави информације на основу ког правног акта је госпођа Петровић још увек в.д. директора и како је могуће да интересе запослених у Надзорном одбору заступа извршни директор?