Контакт Председник СО/ПОВ

КОНТАКТ – НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА У ССПР

Име и презиме Бр. тел СО/ ПОВ Функција
Зоран Павловић 064/665-1087 ГПЦ Београд Председник
Костадин Јевтић 064/8175-536 Београдски Венац Потпредседник
Александар Илић 064/6613-256 Земун Секретар
Дејан Јовић 064/666-1766 Ваљево Извршни одбор
Томислав Мандић 064/665-5199 Нови Сад Председник СО/ИО
Стефан Митровић 064/665-6040 Земун Председник СО/ИО
Дејан Боговац 064/665-0988 ГПЦ Београд Председник СО
Јован Костић 064/665-1413 Одржавање Председник СО
Небојша Вујачић 064/665-9627 Приштина Председник СО
Андреја Аралица 063/621-028 Сомбор Председник СО
Бојан Гаћина 064/6113-242 Лесковац Председник СО
Ненад Милорадовић 064/665-1673 Београд Центар Председник СО
Дејан Ранковић 064/666-3429 Београд Венац Председник СО
Душан Панић 064/665-1229 Шабац Председник СО
Јовица Јовановић 064/666-3752 Краљево Председник СО
Горан Перић 064/666-1859 Ваљево Председник СО
Јадранка Станков 064/666-2734 Зрењанин Председник СО
Јован Василијевић 064/665-8019 Крушевац Председник СО
Иван Милутиновић 064/665-8298 Крушевац ПЈ Председник СО
Милица Тошић 064/665-9045 Пирот Главни повереник
Бобан Јовић 064/666-3741 Врање Главни повереник
Дејан Ђоковић 064/665-7143 Крагујевац Главни повереник
Будислава Милошевић 064/666-2836 Ниш Главни повереник
Здравко Томашковић 064/666-1082 Суботица Главни повереник
Милан Васиљевић 064/665-9119 Јагодина Главни повереник
Борис Глумац 064/666-0571 Ср.Митровица Главни повереник
Наташа Дејановић Данчетовић 064/665-5036 Нови Сад Председница Статутарног одбора
Новак Ћућула 064/6113-934 Земун Статутарни одбор
Раде Пантелић 064/665-0903 ГПЦ Статутарни одбор
Неџатин Шефити 064/665-6295 Земун Статутарни одбор
Драган Марковић 064/665-5705 Земун Председник Надзорног одбора
Владо Миленковић 064/665-5715 Земун Надзорни одбор
Зоран Јовановић 064/665-8516 Лесковац Надзорни одбор
Дарко Цветковић 064/6113-486 Одржавање Надзорни одбор
Бошко Старчевић 064/6113-931 ГПЦ Председник Фонда солидарности
Иван Краварушић 064/665-1417 Одржавање Фонд солидарности
Зоран Мунитлак 064/665-1241 Земун Фонд солидарности