Активисти СО/ПОВ

КОНТАКТ – НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА У ССПР

Име и презиме Бр. тел СО/ ПОВ Функција
Дејан Јовић 0646661766 Ваљево Председник
Јадранка Станков 0646662734 Зрењанин Секретар/Председник СО
Томислав Мандић 0646655199 Нови Сад Председник СО
Јанић Александар 0648175761 Земун Повереник СО
Џамбић Горан 0646650656 ГПЦ Београд Повереник СО
Јован Костић 0646651413 Одржавање Председник СО
Небојша Вујачић 0646659627 Приштина Председник СО
Андреја Аралица 063621028 Сомбор Председник СО
Бојан Гаћина 0646113242 Лесковац Председник СО
Ненад Милорадовић 0646651673 Београд Центар Председник СО
Дејан Ранковић 0646663429 Београд Венац Председник СО
Душан Панић 0646651229 Шабац Председник СО
Јовица Јовановић 0646663752 Краљево Председник СО
Горан Перић 0646661859 Ваљево Председник СО
Красић Данило 0646657008 Крушевац Повереник СО
Бобан Јовић 0646663741 Врање Главни повереник
Дејан Ђоковић 0646657143 Крагујевац Главни повереник
Будислава Милошевић 0646662836 Ниш Главни повереник
Здравко Томашковић 0646661082 Суботица Главни повереник
Милан Васиљевић 0646659119 Јагодина Главни повереник