Активисти СО/ПОВ

КОНТАКТ – НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА У ССПР

Име и презиме Бр. тел СО/ ПОВ Функција
Јадранка Станков0646662734ЗрењанинПредседник/ Председник СО
Жељко Сурла0646656037 Земун Потпредседник
Томислав Мандић 0646655199 Нови Сад Секретар/Председник СО
Лазић Зоран 0646660131СомборПредседник СО
Јанић Александар 0648175761 Земун Председник СО
Јован Костић 0646651413 Одржавање Председник СО
Небојша Вујачић 0646659627 Приштина Председник СО
Бојан Гаћина 0646113242 Лесковац Председник СО
Сандра Љубомировић 0646652172 Београд Центар Главни повереник
Дејан Ранковић 0646663429 Београд Венац Председник СО
Наталија Вуковић0646651124ГПЦ БеоградГлавни повереник
Душан Панић 0646651229 Шабац Председник СО
Јовица Јовановић 0646663752 Краљево Председник СО
Горан Перић 0646661859 Ваљево Председник СО
Срђан Бабић 0646327946 Крушевац Главни повереник
Будислава Милошевић 0646662836 Ниш Главни повереник
Раде Коматовић 0692702981 ВрањеГлавни повереник
Здравко Томашковић 0646661082 Суботица Главни повереник