Активисти СО/ПОВ

КОНТАКТ – НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА У ССПР

Име и презиме Бр. тел СО/ ПОВ Функција
Јадранка Станков0646662734ЗрењанинПредседник/ Председник СО
Жељко Сурла0646656037 Земун Потпредседник
Данијела Ристов 0646658216 Крушевац Секретар
Дејан Дроњак064 6980313Нови СадГлавни повереник
Лазић Зоран 0646660131СомборПредседник СО
Панић Душан0646651229ШабацПредседник СО
Жељко Сурла 0646656037 Земун овлашћено лице
Јован Костић 0646651413 Одржавање Председник СО
Небојша Вујачић 0646659627 Приштина Председник СО
Бојан Гаћина 0646113242 Лесковац Председник СО
Сандра Љубомировић 0646652172 Београд Центар Главни повереник
Дејан Ранковић 0646663429 Београд Венац Председник СО
Наталија Вуковић0646651124ГПЦ БеоградПредседник СО
Јадранка Станков 0646662734 Краљево овлашћено лице
Горан Перић 0646661859 Ваљево Председник СО
Зоран Зарић 064/6658224 Крушевац Главни повереник
Будислава Милошевић 0646662836 Ниш Главни повереник
Раде Коматовић 0692702981 ВрањеГлавни повереник
Здравко Томашковић 0646661082 Суботица Главни повереник