КО СЕ БОЈИ ИСТИНИ ПОГЛЕДАТИ У ОЧИ?

КО СЕ БОЈИ ИСТИНИ ПОГЛЕДАТИ У ОЧИ?

Безброј пута до сада смо били ускраћивани од пословодства за информације од јавног значаја па смо били принуђени да их тражимо преко Повереника. Међутим, позивајући се на члан 209. Закона о раду увек смо од Функције за економске послове добијали табеларни приказ броја чланова по синдикатима на месечном нивоу. У јуну и јулу ове године по први пут нисмо добили податке о броју чланова за остале синдикате који делују у ЈП „Пошта Србије“ уз образложење госпође Тотић да нам нису дужни доставити ту врсту података. Пошто такав податак не представља никакву пословну тајну поново смо се обратили надлежнима у Предузећу али овог пута у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја и поново смо одбијени.

Одустати нећемо од ове као и других информација од значаја за запослене и Синдикат. Сходно Закону обратићемо се Поверенику за информације од јавног значаја где се води већ један поступак против Поште Србије, по нашем захтеву, због недостављања информације о стању на динарским и девизним рачунима Предузећа.

Разлог за недостављање података о броју чланова по синдикатима по нама је пре свега притисак на госпођу Тотић од стране неких назови синдикалних лидера како би спречили сопствено чланство да се суочи са истином о драстичном паду броја чланова у синдикатима на чијем су челу.