КРИЈУ ПОДАТКЕ КАО ЗМИЈА НОГЕ

КРИЈУ ПОДАТКЕ КАО ЗМИЈА НОГЕ

На основу података Функције за економске послове, који су једини меродавни када је број чланова по синдикатима у питању табеларно објављујемо податке у последње две године, како би се запоселни упознали са стварним стањем чланства по синдикатима.

Почевши од јуна ове године те информације не добијамо осим за наш Синдикат. Образложења су различита од тога да немају ту обавезу до позивања на Закон о заштити података о личности који аполутно нема никакве везе са траженим информацијама. У суштини иза свега се крије захтев једног синдиката да нам се не достављају ти подаци који је још увек репрезентативан а чије чланство драстично пада. Због тога смо принуђени да сваког месеца преко Повереника од јавног значаја, тражимо поменуте информације. Чим их добијемо биће објављени.

Користимо ову прилику да позовемо колегинице и колеге из Функције за економске послове да нађу начина и доставе нам податке за недостајуће месеце о броју чланова по синдикатима. Дискреција загарантована 😉 .