ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 15.12.2017. године Комисија за донације је утврдила да је од почетка прикупљања средстава за суспендоване, закључно са 14.12.2017. године, укупно уплаћено 1.255.506,00 динара на рачун број 330-4005058-14. Свим суспендованима, њих 37, укупно је уплаћено до сада по 33.885,00 динара (05.12. и 15.12.2017.).

Користимо ову прилику да искажемо велику захвалност свим добрим људима и синдикалним организацијама на подршци и солидарности.

Апелујемо на суспендоване колеге које су мимо ових уплата добили и посебне уплате од колегиница и колега да исте уплате на рачун како би се сваком суспендованом помогло са истим новчаним износом.

II

Дана 20.12.2017. године у периоду између од 19:15 до 20:00 часова одржаћемо састанак са запосленима у РЈ „РПЛЦ Београд“, а дана 21.12.2017. године у периоду од 08:15 до 09:00 часова одржаћемо састанам са запосленима у ЈПМ 11080 Земун.

III

Због непоштовања одредби Закона о раду поднели смо захтев за стављање ван снаге Решења којим је утврђена репрезентативност Синдиката „Независност“. По истом основу упутили смо захтев и Министарству рада.

IV

Почевши од 21.12.2017. године са почетком у 14:30 часова организујемо протестне шетње које крећу испред седишта Предузећа, Таковска 2 до Владе Републике Србије са получасовним задржавањем испред Владе, уручењем наших захтева и повратком до седишта ЈП „Пошта Србије“.

Наши захтеви су:

1. Повлачење Одлуке о суспензији наших колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих.

2. Хитно разрешење госпође Петровић са челне функције Предузећа којој је мандат одавно истекао.

3. Повећење зараде за износ реалног пада у последње три године.

4. Одговорност представника пословодства због суспензија, притисака, претњи запосленима и синдикалним активистима.

5. Разрешење председника и чланова Надзорног одбора због неиспуњавања обавеза из своје надлежности.

6. Лица која раде на систематизованим радним местима са решењима о привремено-повременим пословима превести у радни статус запослених на одређено време.

7. Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најкасније након две године како то и Закон о раду налаже.

8. Обезбедити оптималан број извршилаца на технолошким радним местима.

9. Успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела једнакости.

10. Раскид уговора са пензионерима који раде на челним местима у Предузећу.