ОТВОРЕНО ПИСМО ЗАПОСЛЕНИМА У ЈП “ПОШТА СРБИЈЕ“

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗАПОСЛЕНИМА У ЈП “ПОШТА СРБИЈЕ“

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗАПОСЛЕНИМА У ЈП “ПОШТА СРБИЈЕ“

Поштоване колегинице и колеге,

Колико је важно имати јак Синдикат, видљиво је нарочито када треба унапредити или заштити своја права из радног односа и по основу рада. Запослени као појединац не може преговарати о остваривању и заштити својих права па је зато важно бити синдикално организован.ССПР је организован у за сада 15 синдикалних организација са укупно 908 чланова по подацима од 15. јануара 2020. године и тенденцијом даљег раста. Овим путем апелујемо пре свега на запослене који нису синдикално опредељени да нам се потписивањем приступнице придруже како бисмо достигли репрезентативност. Утврђивањем репрезентативности послодавац не би смео ни могао да нас игнорише и дискриминише због наших ставова и активности усмерених на побољшање материјалног и радно-правног статуса запослених. Репрезентативност нам је неопходна и због учешћа у изради најбитнијег акта за запослене-Колективног уговора са чијом израдом ће се кренути у току ове године. Уколико стекнемо репрезентативност и дођемо у преговарачку позицију користићемо све методе синдикалне борбе да се у Колективни уговор уграде следеће одредбе:

 1. Зарада која мора обезбедити живот достојан човека са распоном коефицијената између КВ радника и послова тактичког руковођења 1:3,5. Зараде непосредних извршилаца (поштара, техничара, шалтерских радника, возача, достављача и уопште запослених са ССС) морају се кретати најмање око републичког просека.
 2. Једнократна исплата регреса на годишњем нивоу у висини просечне нето зараде Предузећа.
 3. Јасно дефинисати исплату зараде из добити као обавезу а не као могућност и месец у коме се исплаћује.
 4. Мајкама, очевима и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, ускладити радно време са потребама родитељства.
 5. Сменски рад дефининисати као рад у периоду између 17:00 и 07:00 часова,
  увести накнаду зараде за сменски рад и рад недељом.
 6. Запосленима који раде на ризичним и тешким пословима, сменски и ноћу, смањити недељни фонд часова са садашњих 40 на 36 радних сати.

Ово су по нама јако битне одредбе за већину запослених од којих не би одустали. Поред наведеног кроз наш програм се нарочито залажемо:

 1. Oчување ЈП „Пошта Србије“ и њених организационих целина као виталног ресурса у власништву државе.
 2. Избор директора ЈП „Пошта Србије“ искључиво на конкурсу, у складу са законом, из редова стручњака а не политичара.
 3. Поштовање закона приликом избора представника запослених у Надзорном одбору, представник запослених не може бити из редова пословодства.
 4. Промена структуре запослених са циљем обезбеђивања оптималног броја извршилаца на технолошким радним местима. Мање писара више поштара.
 5. Новозапослене уместо по Уговору о привремено-повременим пословима ангажовати на одређено време.
 6. Забрана запошљавања пензионера на руководећа радна места.
 7. Бесплатна подела акција Телекома запосленима и грађанима које им припадају након откупа од грчког телекоминакационог оператера.
 8. Захтевати од Владе РС да покрене поступак за измену и допуну Закона о становању како би запослени који су већ добили станове могли да уђу у откуп и како би се поделили преостали празни станови у власништву ЈП „Пошта Србије“.
 9. Поштовање радничких, синдикалних права и санкционисање сваке врсте дискриминације укључујући и дискриминацију по основу синдикалне припадности.

Наши програмски циљеви су реални, остварљиви и од инетереса за све запослене. За њихову реализацију потребан нам је сваки члан ради утицаја и преговарачке позиције Синдиката.
Уколико у свему наведеном препознајете сопствени интерес позивамо Вас да нам се придружите и пружите подршку.