О нама

Поштоване колегинице и колеге

Колико је важно имати јак Синдикат, видљиво је нарочито када треба унапредити или заштити своја права из радног односа и по основу рада. Запослени као појединац не може преговарати о остваривању и заштити својих права па је зато важно бити синдикално организован. Синдикат је једина организација која може да заштити интересе запослених. Само синдикално организовани запослени могу бити равноправан преговарач послодавцу и ефикасно штитити и унапредити своја права и интересе.

КОЈА СУ ПРАВА ЧЛАНА СИНДИКАТА ? Право на утицај и учешће у колективном преговарању о зарадама и другим правима радника. Право да непосредно бира и буде биран у органе Синдиката. Право на радноправну заштиту о трошку Синдиката. Право на солидарну помоћ из средстава Фонда солидарности. Право на накнаду зараде за време штрајка. Право на образовање за синдикалну активност као и друга права утврђена Статутом и актима Синдиката.
КО ЈЕ САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПОШТАНСКИХ РАДНИКА? Самостални синдикат поштанских радника је основан 18. априла 2006. године у РЈ „ГПЦ“ Београд као интересна организација запослених која делује у Пошти Србије. ССПР је 20. марта 2007. године постао пуноправни члан Савеза самосталних синдиката Србије, једини је синдикат из Поште Србије који је члан највеће синдикалне централе у Србији. ССПР је са представником Послодавца 31.12.2015. године потписао Споразум о обезбеђивању услова за рад Синдиката чиме је и de facto признат као равноправни социјални партнер. ССПР је организован у организационим целинама Предузећа кроз синдикалне организације или повереништва и ресорне одборе. Синдикалне организације и повереништва имају своје представнике у органима синдиката сразмерно броју чланова. Основни принципи организације и рада Синдиката почивају на масовности, солидарности, демократичности, јавности рада, одговорности и стручности.

ШТА СМО ДО САД УРАДИЛИ?

1. Успели смо да се организујемо и опстанемо упркос дискриминаторском односу представника послодавца према Синдикату.

2. Једини смо Синдикат који је дигао свој глас против гашења Службе за пратњу новца и противио се да то чине необучени радници (пратници и возачи) из безбедосних разлога.

3. Због неисплаћене зараде из добити октобра 2009. покренули смо велики протест у „ГПЦ Београд“.

4. Због реалног пада зарада децембра 2010. у „ГПЦ Београд“ организовали смо протест и штрајк.

5. На основу нашег предлога побољшани су Критеријуми за стимулативни одлазак из Преузећа.

6. Покренули смо иницијативу за измену Уредбе о решавању стамбених потреба због забране откупа станова и њене дискриминаторске природе.

7. Указали смо да је квадратура станова у Војводе Влаховића-Београд мања у односу на квадратуру која стоји у Одлукама о додели тих станова запосленима и тиме спречили да плаћају већу закупнину.

8. Покренули смо иницијативу пред Владом РС да се радни стаж као основ за обрачун броја акција рачуна све до дана приватизације или до изласка Телекома на берзу.

9. Активно смо се 2015. године борили против продаје Телекома учешћем на трибинама и протесту организованим тим поводом.

10. Због намештеног отказа, обезбедили смо позајмицу у износу 1.080.000,00 динара и правну заштиту о трошку Синдиката, колеги Митровић Ненаду из Пирота. Враћен је на посао и добио је све заостале зараде са затезним каматама у износу од 3.837.471,00 динара.

11. Једини смо Синдикат у Пошти Србије а можда и у Србији који финансијски извештај јавно објављује на нашем сајту www.sindikatposte.rs .

12. Због тешког социјално-економског положаја запослених, одржали смо протест испред седишта Предузећа 16.06.2016, а у периоду од 21.06-24.06.2016 штрајк.

13. Октобра и новембра 2017. године организовали смо најдужи протест у историји Поште Србије који су са прекидима трајали укупно 23 дана а у континуитету 15 дана.

14. На основу наших примедби упућених Министарству рада од 15.05.2018. године, у нацрту Закона о штрајку као минимум процеса рада предвиђена је само исплата новчаних примања корисницима на кућну адресу.

15. Поводом годишњице великог протеста и све горег материјалног положаја запослених и општег стања у „Пошти Србије“, 17. октобра 2018. године одржали смо протест испред седишта Предузећа а због неисплаћене зараде из добити организовали смо протесте 12. и 21. децембра 2018. године.

16. Организовали смо протест 06.02.2021.године, испред седишта Предузећа са захтевима за побољшање материјалног положаја запослених и за смену в.д. директора Мире Петровић.

17. У току октобра и новембра 2022.године, учествовали смо у три протеста, од којих је један одржан 06.11.2022. године у Београду, испред седишта Предузећа, са протесном шетњом улицама града. Захтеви су били побољшање материјалног положаја запослених и исплата нераспоређене добити из 2021.године.

18. Реаговали смо у великом броју случајева када су угрожена појединачна права запослених и успели да их заштитимо.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ ЗА КОЈЕ СЕ НАРОЧИТО ЗАЛАЖЕМО:

1. Oчување ЈП „Пошта Србије“ и њених организационих целина као виталног ресурса у власништву државе.

2. Избор директора ЈП „Пошта Србије“ искључиво на конкурсу, у складу са законом, из редова стручњака а не политичара.

3. Поштовање закона приликом избора представника запослених у Надзорном одбору, представник запослених не може бити из редова пословодства.

4. Зараде запослених које ће зависити од њиховог рада и резултата пословања ЈП „Пошта Србије“.

5. Зараде непосредних извршилаца (поштара, техничара, шалтерских радника, возача, достављача и уопште запослених са ССС) које ће се кретати најмање око републичког просека.

6. Промена структуре запослених са циљем обезбеђивања оптималног броја извршилаца на технолошким радним местима. Мање писара више поштара.

7. Забрана запошљавања на систематизованим радним местима путем Уговора о привремено-повременим пословима.

8. Забрана запошљавања пензионера по Уговору о делу на руководећа радна места.

9. Мајкама, очевима и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, ускладити радно време са потребама родитељства.

10. Сменски рад дефининисати као рад у периоду између 17:00 и 07:00 часова.

11. Увођење накнаде зараде за сменски рад и рад недељом.

12. Поштовање радничких, синдикалних права и санкционисање сваке врсте дискриминације укључујући и дискриминацију по основу синдикалне припадности.

ШТА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА ВИ УЧИНИТЕ?


Да би се Програмски циљеви која су реални, остварљиви и од интереса за све запослене могли и реализовати потребан нам је сваки члан ради утицаја Синдиката и његове преговарачке позиције. Уколико у свему наведеном препознајете сопствени интерес позивамо Вас да нам се придружите и пружите подршку потписивањем приступнице.

ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ!