„ПОВЕЋАЊЕ“ ЗАРАДЕ У ПОШТИ СРБИЈЕ

„ПОВЕЋАЊЕ“ ЗАРАДЕ У ПОШТИ СРБИЈЕ

Најављено повећање зарада од 01. новембра у јавном сектору, не односи се на јавна и комунална предузећа укључујући и Пошту Србије, него се односи искључиво на буџетске кориснике: здравство, наука, култура, просвета, судство, социјална заштита, полиција, БИА, војска, државна управа…

Према ранијим изјавама министра финансија Синише Малог о повећању зарада у јавним и комуналним предузећима као и изјаве на конференцији за штампу у Влади Републике Србије од 16.09.2019. запослени у јавним и јавно-комуналним предузећима на основу укидања Закона о умањењу зарада имаће повећање плате од 5% почевши од исплате зараде за јануар месец 2020. године.

То практично за запослене у Пошти Србије значи да ће се зарада вратити на номинални ниво од октобра 2014. године а реално ће бити мања бар за 20%.

На састанку Радне групе који ће се одржати према најавама у овом месецу, мишљења смо да представници запослених (Синдикат ПТТ, Синдикат Независност и Преговарачки тим запослених) требало би да наступе са заједничким захтевом према Влади РС, да се јасно и недвосмислено изјасни о повећању масе за зараде запослених у ЈП “Пошта Србије“.

Самостални синдикат поштанских радника сматра да то мора бити први и кључни захтев а затим организација, систематизација и корекција коефицијената.

Садашњи распон у кеофицијентима који износи 1:5 (помоћни послови 1,200 – послови тактичког руковођења 6,210) примерено би било да се сведе бар на 1:3,5 али уз претходно значајно увећање масе за зараде.