ПОДРШКА ПРЕГОВОРИМА И ПРЕДЛОЗИ СИНДИКАТА

ПОДРШКА ПРЕГОВОРИМА И ПРЕДЛОЗИ СИНДИКАТА

Упућено: Председници Владе РС, потпредседницима Стефановићу, Љајићу и Дачићу

Самостални синдикат поштанских радника подржава договор постигнут 31.03.2019. године, између потпредседника Владе РС господина Небојше Стефановића са представницима запослених о прекиду обуставе рада због незадовољства условима рада и третманом од стране пословодства ЈП „Поште Србије“.

Овај договор је корак напред у односу на првобитну понуду пословодства али како би се кључни проблеми решили одмах и у пакету предлажемо да се поред реализације договореног уради и следеће:

1. Избор директора Предузећа

Све процедуре за избор директора предузећа одавно су завршене и неопходно је за добробит Поште, њених запослених и поштовања Закона о јавним предузећима изабрати директора предузећа. Госпођи Петровић мандат в.д. директора истекао је 12.09.2017. године, у последње две и по године од како се налази на челу Поште дошло је до две велике обуставе рада, новембра 2017. године у организацији ССПР и марта 2019. године у организацији запослених. Уместо да предупреди проблеме, да кроз дијалог пронађе решење, госпођа Петровић својим осионим односом само погоршава никад горе стање у Пошти. Резултати пословања из године у годину су све лошији а добит Предузећа је пре свега резултат ниских зарада и неспособности да се реализују планиране инвестиције и набавке. Представницима нашег Синдиката забрањује одржавање састанака са запосленима и седница синдикалне организације, непоштује радничка и синдикална права. За своју нестручност и неспособност окривљује медије и председника Синдиката. Ово су само неки од разлога зашто сматрамо да је крајње време да Влада РС именује директора Предузећа како би се у једној нормалној атмосфери кренуло са решавањем нагомиланих проблема.

2. Повећање масе за зараде

Зараде запослених су номинално на нивоу од пре шест година а реално због раста трошкова живота мање за више од 20%. Од 15000 за око 11000 запослених зарада се креће у распону од 32.000 до 39.000 динара у зависности од радног стажа. Данас смо на годишњем нивоу практично закинути за две зараде. Након 52 месеца умањења зарада од 10% враћено нам је са јануарском зарадом 3,4%. Сваки пензионисани поштански радник са пуним стажом има већу пензију него његов колега зараду за исто радно место. Ово су само неке од чињеница које указују колико су запосленима у Пошти Србије зараде обезвређене, без обзира што нисмо корисници буџетских средстава нити монополисти. Због оваквог стања са зарадама имамо никад већи одлив запослених из Предузећа.

Предлажемо да се кроз измене и допуне Плана о пословању ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину, маса за зараде увећа почевши од исплате зараде за месец април. Постојећу масу за зараде увећати из сопствених средстава и то најмање за износ нераспоређене добити из 2017. године и планиране добити за 2019. годину која је увек знатно већа него што се планира.