ПОШТАРИ ЋЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ШТРАЈК

ПОШТАРИ ЋЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ШТРАЈК

Чланом 13. Нацрта Закона о штрајку побројане су делатности у којима се уводи минимум процеса рада, све оне делатности које и постојећим Законом о штрајку потпадају под минимум процеса рада а међу њима и ПТТ услуге.

Након наших примедби на Нацрт Закона о штрајку достављених министру рада 14. маја ове године извршине су измене Нацрта Закона о штрајку где сада у истом члану уместо „ПТТ услуге“ стоји „ПТТ услуга исплате новчаних примања корисницима на кућну адресу“. То практично значи да ће се минимум процеса рада у Пошти Србије свести само на исплате новчаних примања корисницима на кућну адресу.

Усвајање новог Закона о штрајку очекује се до краја ове године.