Поштоване колегинице и колеге

Поштоване колегинице и колеге

Уколико сте претрпели штету на објекту за становање, због елементарних непогода, имате право као запослени у складу са чланом 86.тачка 5. Колективног уговора на накнаду штете од стране Предузећа. Право на накнаду штете по том основу имате и од стране Синдиката уколико сте члан.

5) ублажавања последица елементарних непогода или ванредних догађаја на објекту становања, уколико штета коју је претрпео запослени износи најмање две месечне зараде – у висини највише до 10 месечних зарада, на основу извештаја и предлога комисије за утврђивање штете, образоване од стране директора Предузећа, у чијем саставу је и по један представник репрезентативних синдиката.