Председник синдиката

Зоран Павловић
Рођен 27.11.1964. године у Лозници, општина Лозница. Завршио средњу машинско-тахничку школу у Бјељини. Запослен је у „ГПЦ“ Београд од 02.09.1985. године. Радио је на пословима магационера у путујућој пошти, картисте, усмеривача-дељача а сада ради на пословима прераде пошиљака (техничар у пошти ИИИ). 1991. године иступио из Синдиката ПТТ-а „Србија“ и до краја 1999. године није био синдикално ангажован. Крајем 1999. године приступио Синдикату ПТТ „Независност“ и основао Повереништво синдиката ПТТ „Независност“ у ГПЦ-у Београд. У синдикату ПТТ „Независност“ био је члан Извршног одбора задужен за радно-правну заштиту и Фонд солидарности, Главни повереник „ГПЦ“ Београд, Регионални повереник београдске регије и члан Председништва синдиката ПТТ „Независност“. Испред синдиката „Независност био је члан комисије предузећа за жалбе и притужбе запослених, стамбене комисије и члан Комисије синдиката за израду Правилника о нормама и статистици. Крајем јуна 2004. године искључен је из Синдиката ПТТ „Независност“. До априла 2006. године није био синдикално ангажован. У априлу 2006. године,у „ГПЦ“ Београд са групом истомишљеника оснива Синдикат поштанских радника и бива изабран за његовог овлашћеног представника. Први пут је изабран за председника синдиката 02. фебруара 2007. године од стране Главног одбора синдиката а затим и од Скупштине синдиката 30. априла 2008. године и 23. јуна 2009. године. Члан је Већа савеза самосталних синдиката Србије и Председништва савеза самосталног синдиката Србије у проширеном саставу.