ПРЕДУЗЕЋЕ БОГАТО А РАДНИЦИ СИРОМАШНИ

ПРЕДУЗЕЋЕ БОГАТО А РАДНИЦИ СИРОМАШНИ

Према Извештају о пословању ЈП „Пошта Србије“ за 2018. годину укупна нераспоређена добит Предузећа износи око 7,4 милијарде динара или нешто више од 60 милиона евра. Тај новац је довољан за седам бруто зарада за свих 15000 запослених. ССПР је 28. јануара према надлежнима упутио захтев за исплату једнократне помоћи у висини од 50.000 динара што би са порезима и доприносима износило око 1,3 милијарде динара или практично 1/7 нераспоређене добити. Тим поводом смо организовали и протест 20. фебруара испред седишта Предузећа.

Поводом ове иницијативе до данас нисмо добили никакав одговор. Једино је у телефонском разговору са председником Синдиката, председник Надзорног одбора господин Шаренац саопштио да је у надлежности госпође Петровић и репрезентативних синдиката да покрену иницијативу према Влади РС.

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Нерасп. добит из ран. год. 5.083.155.000
Нерасп. добит из 2018. 2.305.500.000
Укупно7.388.655.000

Извор: Извештај о пословању за 2018. год.