РАДНИ НАЛОЗИ СУ ЗА РАДНЕ ЛОГОРЕ

РАДНИ НАЛОЗИ СУ ЗА РАДНЕ ЛОГОРЕ

РАДНИ НАЛОЗИ СУ ЗА РАДНЕ ЛОГОРЕ

Покушај уручења радних налога и промене распореда радног времена, данас за сутра , је последњи трзај очајника и нечасника, да застраше и заплаше раднике у обустави.

Закон о раду као ни Колективни уговор, два највиша акта која регулишу област рада не препознају радни налог нити такав термин уопште садрже.

Чланом 56. став 2. Закона о раду предвиђено је да: „Изузетно послодавац може да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају потребе посла услед наступања непредвиђених околности.“

Поштоване колегинице и колеге морамо истрајати у захтеву запослених за зараде иоле достојне пристојног преживљавања, онако како смо се договорили испред „ГПЦ Београд“.

Поред овог заједничког захтева свих запослених који подржавамо од самог почетка ми као Синдикат остајемо и даље при наша већ годинама позната два захтева а то су смена Мире Петровић и Надзорног одбора, јер су најодговорнији за никад горе стање у Пошти Србије које би да припишу радницима.

ШТО ЈЕ ПРИТИСАК ВЕЋИ, КОЛЕГИЈАЛНА СОЛИДАРНОСТ И ОТПОР МОРАЈУ БИТИ ЈАЧИ!