Саопштења

КРИЈУ ПОДАТКЕ КАО ЗМИЈА НОГЕ

На основу података Функције за економске послове, који су једини меродавни када је број чланова по синдикатима у питању табеларно објављујемо податке у последње две године, како би се запоселни упознали са стварним стањем чланства по синдикатима.

Почевши од јуна ове године те информације не добијамо осим за наш Синдикат. Образложења су различита од тога да немају ту обавезу до позивања на Закон о заштити података о личности који аполутно нема никакве везе са траженим информацијама. У суштини иза свега се крије захтев једног синдиката да нам се не достављају ти подаци који је још увек репрезентативан а чије чланство драстично пада. Због тога смо принуђени да сваког месеца преко Повереника од јавног значаја, тражимо поменуте информације. Чим их добијемо биће објављени.

Користимо ову прилику да позовемо колегинице и колеге из Функције за економске послове да нађу начина и доставе нам податке за недостајуће месеце о броју чланова по синдикатима. Дискреција загарантована 😉 .

МАЛИ БЕЗ ОДГОВОРА О ПОВЕЋАЊУ ЗАРАДЕ

У организацији Савеза самосталних синдиката Србије одржан је Округли сто на тему минималне цене рада. Учешће су узели: Синиша Мали министар финансија, Зоран Ђорђевић министар рада, Зоран Стојиљковић председник УГС Независност, Љубисав Орбовић председник СССС, Ивица Цветановић председник КСС, Милош Ненезић председник Уније послодаваца, професори, представници НВО, представници синдиката из СССС и УГС Независност.

На Округлом столу учешће је узео председник ССПР Зоран Павловић као једини синдикални представник из ЈП „Пошта Србије“. Због великог броја дискутаната и ограниченог времена, председник Павловић је у кратком обраћању министру финансија, Синиши Малом указао на никад горе стање у Пошти Србије по питању зарада као и незаконитог статуса в.д. директора. У свом излагању Павловић је указао на следеће: „Када су у новембру 2014. године законом умањене зараде, јавна и комунална предузећа припадала су јавном сектору а када је некима из јавног сектора понешто и враћано запослени у Пошти Србије нису добили ни један проценат. Данас је наша зарада номинално мања него пре пет година и додатно је обезвређена за раст трошкова живота. Поштар са 42 године радног стажа примио је плату 39000 динара, како мислите да се са том платом може живети? Никад више запослених није напуштало Пошту Србије. Хвалите се суфицитом у буџету а шта је са дефицитом у нашим новчаницима? Моје конкретно питање гласи да ли ће и запослени у јавним и комуналним предузећима добити повећање зараде, када и колико?“

Господин Мали ни на једно од ових питања није одговорио само је председнику КСС Ивици Цветановићу „климоглавом“ потврдио да ће се укинути преосталих 5% пореза на основну зараду од јануара 2020. године, што је већ од раније познато.

ИМА ЛИ ЗАКОНА ЗА МИРУ И ЂЕРУ?

Уназад две године обраћали смо се свим надлежнима у Републици Србији инсистирајући на поштовању одредби Закона о јавним предузећима, поготово оним који се односе на стање в.д. директора и представника запослених у Надзорном одбору.

Конкретно смо указивали да је госпођа Мира Петровић од 12.09.2017. године супротно одредбама закона вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“, као и да је не само незаконито него и неморално да представник пословодства Горан Ђерић представља интересе запослених у Надзорном одбору.

Поред захтева који се односе на зараду, оптималан број извршилаца у технологији, запослене на одређено, запослене на ППП уговорима, наша два константна захтева су избор директора Предузећа и представника запослених у Надзорном одбору. Не улазећи у кадровска решења ми инсистирамо на поштовању закона.

Тим поводом обратили смо се Влади Републике Србије да нам достави информације на основу ког правног акта је госпођа Петровић још увек в.д. директора и како је могуће да интересе запослених у Надзорном одбору заступа извршни директор?

ПОМОЋ ЗА ПРВАЧИЋЕ

На основу Одлуке Главног одбора Синдиката члановима синдиката чија деца полазе у први разред Основне школе биће уплаћена помоћ у износу од 6.000,00 динара.

Уплата ће бити извршена у периоду од 16. до 27. августа у зависности од доставе спискова обуставе синдикалне чланарине од стране организационих целина Предузећа (РЈ/ПЈ).