Саопштења

Допис Влади РС

На основу члана 86а, колективног уговора, послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Допис Кабинету

 

За ефикасно спречавање ширења заразних болести потребно је применити одговарајуће мере, а све у циљу заштите запослених. Обратили смо се кабинету директора са предлогом….