Саопштења

Солидарна помоћ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Ристов Данијела Крушевац трошкови лечења 15.000,00
2 Митровић Раша Земун трошкови лечења 6.300,00
3 Зграбљић Александар Бгд Венац трошкови лечења 10.000,00
4 Шефити Неџатин Земун трошкови лечења 15.000,00
5 Перовић Миланка Нови Сад боловање од 90 дана 10.000,00
6 Мијатовић Мирјана РПЛЦ рођење детета 10.000,00
7 Милошев Мирослав Пирот трошкови лечења 3.000,00
8 Дмитровић Тања Чачак боловање од 90 дана 10.000,00
9 Јовановић Раденко Шабац солидарна помоћ 5.000,00
10 Урбан Младен Суботица трошкови лечења 3.000,00
11 Пишталовић Влајко Нови Сад трошкови лечења 1.800,00
12 Ристић Мита Бгд Центар трошкови лечења 6.000,00
13 Васић Мирослав КиМ рођење детета 10.000,00
14 Поповић Зорица Бгд Венац трошкови лечења 3.000,00
15 Петровић Саша Бгд Венац трошкови лечења 5.000,00
16 Петковић Бранко КиМ рођење детета 10.000,00
17 Антонијевић Владимир КиМ трошкови лечења 12.000,00
18 Шумар Миле Нови Сад боловање од 90 дана 10.000,00
19 Јовић Бобан Врање трошкови лечења 3.500,00
20 Јовић Бобан Врање боловање од 90 дана 10.000,00
21 Момир Црнобрња Одржавање трошкови лечења 9.000,00
22 Костић Радојко Одржавање трошкови лечења 5.000,00
23 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 3.000,00
24 Перић Ивана Земун трошкови лечења 6.500,00
25 Филиповић Жаклина РПЛЦ смрт родитеља 12.000,00
26 Владушић Огњен Врање трошкови лечења 4.000,00
27 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 2.400,00
28 Љубомировић Сандра Бгд-центар смрт родитеља 12.000,00
29 Ђурић Јасмина Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
30 Димић Мирјана РПЛЦ трошкови лечења 9.000,00
31 Митровић Стефан Земун рођење детета 10.000,00
32 Гамбош Јанош Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
33 Сератлић Милуновић Јелена Краљево рођење детета 10.000,00
34 Ризнић Тања Бгд-центар смрт родитеља 12.000,00
35 Марковић Петар Бгд Венац трошкови лечења 12.000,00
36 Стојановић Перица РПЛЦ трошкови лечења 4.000,00
37 Петровић Марија РПЛЦ трошкови лечења 10.000,00
38 Тодоровић Раде РПЛЦ трошкови лечења 7.500,00
39 Булат Зоран РПЛЦ трошкови лечења 7.500,00
40 Соломон Драгана Зрењанин трошкови лечења 5.000,00
41 Миленковић Владо Земун трошкови лечења 9.000,00
42 Петронијевић Оливера Земун трошкови лечења 15.000,00
43 Алексић Оливера Земун трошкови лечења 15.000,00
44 Тошић Зоран Земун трошкови лечења 5.000,00
45 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 1.550,00
46 Живановић Марија Земун трошкови лечења 3.000,00
47 Јашовић Владан РПЛЦ трошкови лечења 9.000,00
48 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 1.500,00
49 Атанацковић Драган Одржавање трошкови лечења 7.500,00
50 Црнобрња Момир Одржавање трошкови лечења 6.000,00
51 Јовић Бобан Врање трошкови лечења 10.000,00

УКУПНО 406.050,00

НИСМО ПРИХВАТИЛИ УЦЕНУ


У циљу обнове социјалног дијалога покренули смо иницијативу 30. јануара према председнику Надзорног одбора, госпођи Петровић и извршним директорима за одржавање састанка. За састанак смо кандидовали следеће теме: положај Поште Србије на тржишту поштанских услуга, план инвестиција у 2020.години од значаја за побољшање просторних и амбијенталних услова за рад, организација и систематизација као и примена и преиспитивање Споразума за несметан рад Синдиката. У допису упућеном за одржавање састанка навели смо имена чланова наше делегације и то: Зоран Павловић председник, Костадин Јевтић потпредседник, Александар Илић секретар и Стефан Митровић члан Извршног одбора. За председника Надзорног одбора и извршне директоре састав наше делегације није био споран осим за госпођу Петровић која је тражила изузеће Стефана Митровића. Није било спорно да се састанак одржи са представницима ССПР али без Стефана. Никада нисмо пристајали нити ћемо пристати на уцене и притиске без обзира од кога долазили и никада и нико не може одређивати ко ће у име Синдиката да разговара и преговара осим нас самих.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ДИРЕКТОРОМ РЈ РПЛЦ БЕОГРАД

У духу добре праксе, присутне у РЈ РПЛЦ Београд уназад 20 година, 03. фебруара одржаван је састанак менаџмента РЈ и представника синдиката који делују у РЈ.
Испред менаџмента РЈ у раду састанка учествовали су директор Борислав Ђурковић, помоћници Божана Пекез и Александар Тодоровић и Зоран Младеновић руководилац Службе за заједничке послове, безбедност и заштиту као и представници свих синдиката који делују оквиру РЈ. Испред СО ССПР у раду састанка учествовали су Дејан Боговац председник и Зоран Павловић у својству члана Одбора.
У свом уводном излагању директор РЈ изнео је да је у претходном месецу извршена аналлиза по технолошким службама. Анализом је утврђено да су основни проблеми недостатак извршилаца, мобилијара и технолошка недисциплина других радних јединица а нарочито београдских која се односи пре свега на пресортиравање пошиљака. Поводом недостатка извршилаца упућен је захтев надлежним функцијама да се сходно Споразуму у првој фази запосли 20 од предвиђених 50 извршилаца. Такође је истакао да ће бити упућен и захтев за запошљавање још 23 извршиоца по основу замене запослених који су по различитим основама напустили РПЛЦ. Упућен је и захтев Функцији ИТ за 12 радних станица.
У циљу утврђивања и отклањања неправилности везаних за технолошку недисциплину унутрашња контрола из београдских радних јединица извршиће 11., 12. и 13. фебруара контролу својих закључака. Директор је такође упознао присутне о формирању Радне групе на нивоу Предузећа чији је кључни задатак да дефинише све фазе поштанских токова. Испред РЈ РПЛЦ у Радној групи ангажован је руководилац службе Александар Рендулић.
Представници ССПР су поздравили по први пут увођење нове мере, почетком и средином сваког месеца, такозваних отворених врата која има за циљ да запослени непосредно директору укажу на своје проблеме у вези и по основу рада.
Због специфичних радних времена у РПЛЦ (претежно поподне и ноћу) изашли смо са предлогом, који је саставни део нашег програма, да се мајкама и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, усклади радно време са потребама родитељства. Директор је одговорио да му се запослени који имају ту врсту проблема лично обрате у склопу отворених врата.

Председник СО
Дејан Боговац, ср

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗАПОСЛЕНИМА У ЈП “ПОШТА СРБИЈЕ“

Поштоване колегинице и колеге,

Колико је важно имати јак Синдикат, видљиво је нарочито када треба унапредити или заштити своја права из радног односа и по основу рада. Запослени као појединац не може преговарати о остваривању и заштити својих права па је зато важно бити синдикално организован.ССПР је организован у за сада 15 синдикалних организација са укупно 908 чланова по подацима од 15. јануара 2020. године и тенденцијом даљег раста. Овим путем апелујемо пре свега на запослене који нису синдикално опредељени да нам се потписивањем приступнице придруже како бисмо достигли репрезентативност. Утврђивањем репрезентативности послодавац не би смео ни могао да нас игнорише и дискриминише због наших ставова и активности усмерених на побољшање материјалног и радно-правног статуса запослених. Репрезентативност нам је неопходна и због учешћа у изради најбитнијег акта за запослене-Колективног уговора са чијом израдом ће се кренути у току ове године. Уколико стекнемо репрезентативност и дођемо у преговарачку позицију користићемо све методе синдикалне борбе да се у Колективни уговор уграде следеће одредбе:

 1. Зарада која мора обезбедити живот достојан човека са распоном коефицијената између КВ радника и послова тактичког руковођења 1:3,5. Зараде непосредних извршилаца (поштара, техничара, шалтерских радника, возача, достављача и уопште запослених са ССС) морају се кретати најмање око републичког просека.
 2. Једнократна исплата регреса на годишњем нивоу у висини просечне нето зараде Предузећа.
 3. Јасно дефинисати исплату зараде из добити као обавезу а не као могућност и месец у коме се исплаћује.
 4. Мајкама, очевима и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, ускладити радно време са потребама родитељства.
 5. Сменски рад дефининисати као рад у периоду између 17:00 и 07:00 часова,
  увести накнаду зараде за сменски рад и рад недељом.
 6. Запосленима који раде на ризичним и тешким пословима, сменски и ноћу, смањити недељни фонд часова са садашњих 40 на 36 радних сати.

Ово су по нама јако битне одредбе за већину запослених од којих не би одустали. Поред наведеног кроз наш програм се нарочито залажемо:

 1. Oчување ЈП „Пошта Србије“ и њених организационих целина као виталног ресурса у власништву државе.
 2. Избор директора ЈП „Пошта Србије“ искључиво на конкурсу, у складу са законом, из редова стручњака а не политичара.
 3. Поштовање закона приликом избора представника запослених у Надзорном одбору, представник запослених не може бити из редова пословодства.
 4. Промена структуре запослених са циљем обезбеђивања оптималног броја извршилаца на технолошким радним местима. Мање писара више поштара.
 5. Новозапослене уместо по Уговору о привремено-повременим пословима ангажовати на одређено време.
 6. Забрана запошљавања пензионера на руководећа радна места.
 7. Бесплатна подела акција Телекома запосленима и грађанима које им припадају након откупа од грчког телекоминакационог оператера.
 8. Захтевати од Владе РС да покрене поступак за измену и допуну Закона о становању како би запослени који су већ добили станове могли да уђу у откуп и како би се поделили преостали празни станови у власништву ЈП „Пошта Србије“.
 9. Поштовање радничких, синдикалних права и санкционисање сваке врсте дискриминације укључујући и дискриминацију по основу синдикалне припадности.

Наши програмски циљеви су реални, остварљиви и од инетереса за све запослене. За њихову реализацију потребан нам је сваки члан ради утицаја и преговарачке позиције Синдиката.
Уколико у свему наведеном препознајете сопствени интерес позивамо Вас да нам се придружите и пружите подршку.