Саопштења

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ПРОТЕСТНОГ ОДБОР

Поштоване колеге и колегинице,

На седници протестног одбора већином гласова донета је Одлука да се протестне шетње заказане за период од 21.12. до 30.12.2017. године отказују из два разлога:

1. Због предлога председника СССС и директора Агенције за мирно решавање радних спорова, који су посредовали у одвојеним разговорима, да се одустане од протеста како се не би угрозио статус суспендованих.

2. Због обећања в.д. директорке Предузећа датог директору Агенције за мирно решавање радних спорова да ће учинити све да суспендоване врати на посао.

Оваквом одлуком не одустајемо од наших захтева због којих смо и организовали протесте али нам је предочено да би протестима могли додатно угрозити положај суспендованих.

Очекујемо да друга страна покаже добру вољу, испуни своје обећање, врати суспендоване, успостави дијалог, поштује законе и начела једнакости.

Председник ССПР

Зоран Павловић, ср

Председник ССПС

Тин Антић, ср

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 15.12.2017. године Комисија за донације је утврдила да је од почетка прикупљања средстава за суспендоване, закључно са 14.12.2017. године, укупно уплаћено 1.255.506,00 динара на рачун број 330-4005058-14. Свим суспендованима, њих 37, укупно је уплаћено до сада по 33.885,00 динара (05.12. и 15.12.2017.).

Користимо ову прилику да искажемо велику захвалност свим добрим људима и синдикалним организацијама на подршци и солидарности.

Апелујемо на суспендоване колеге које су мимо ових уплата добили и посебне уплате од колегиница и колега да исте уплате на рачун како би се сваком суспендованом помогло са истим новчаним износом.

II

Дана 20.12.2017. године у периоду између од 19:15 до 20:00 часова одржаћемо састанак са запосленима у РЈ „РПЛЦ Београд“, а дана 21.12.2017. године у периоду од 08:15 до 09:00 часова одржаћемо састанам са запосленима у ЈПМ 11080 Земун.

III

Због непоштовања одредби Закона о раду поднели смо захтев за стављање ван снаге Решења којим је утврђена репрезентативност Синдиката „Независност“. По истом основу упутили смо захтев и Министарству рада.

IV

Почевши од 21.12.2017. године са почетком у 14:30 часова организујемо протестне шетње које крећу испред седишта Предузећа, Таковска 2 до Владе Републике Србије са получасовним задржавањем испред Владе, уручењем наших захтева и повратком до седишта ЈП „Пошта Србије“.

Наши захтеви су:

1. Повлачење Одлуке о суспензији наших колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих.

2. Хитно разрешење госпође Петровић са челне функције Предузећа којој је мандат одавно истекао.

3. Повећење зараде за износ реалног пада у последње три године.

4. Одговорност представника пословодства због суспензија, притисака, претњи запосленима и синдикалним активистима.

5. Разрешење председника и чланова Надзорног одбора због неиспуњавања обавеза из своје надлежности.

6. Лица која раде на систематизованим радним местима са решењима о привремено-повременим пословима превести у радни статус запослених на одређено време.

7. Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најкасније након две године како то и Закон о раду налаже.

8. Обезбедити оптималан број извршилаца на технолошким радним местима.

9. Успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела једнакости.

10. Раскид уговора са пензионерима који раде на челним местима у Предузећу.

УГРОЖЕНА ЉУДСКА И РАДНИЧКА ПРАВА У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

У циљу предузимања активности, за враћање на посао 37 суспендованих и ускраћеног права од стране пословодства на синдикално деловање и организовање, Самостални синдикат поштанских радника упутио је информацију о стању људских и радничких права у ЈП „Пошта Србије“.

Дописи су упућени: Председнику РС, Председници Владе, Министру рада, Министру за телекомуникације,Заштитнику грађана, Повереници за заштиту равноправности, Канцеларији Међународне организацие рада , Канцеларији за људска и мањинска права, свим Посланичким групама у Народној скупштини РС, Савезу самосталних синдиката Србије, Уједињеним гранским синдикатима „Независност“ и Делегацији Еворпске уније у РС. Амбасадама: НР Кине, Русије, Канаде, Француске, Финске, Аустрије, Белгије, Данске, Швајцарске, Велике Британије, Аустралије, Шведске, Норвешке, Италије, Холандије, Грчке, САД и Немачке. Нашим пријатељима из Међународног комитета за радничку интернационалу (CWI), Полицијском синдикату Србије, Војном синдикату Србије, Независном синдикату просветних радника Војводине, Удружењу синдиката пензионисаних војних лица Србије и медијима.

ДОНЕЛИ СМО ОДЛУКУ ДА ОД 21. ДЕЦЕМБРА СА ПОЧЕТКОМ У 14:30 ЧАСОВА ОРГАНИЗУЈЕМО СВАКОДНЕВНЕ ПРОТЕСТНЕ ШЕТЊЕ НА РЕЛАЦИЈИ ОД СЕДИШТА ПРЕДУЗЕЋА ДО СЕДИШТА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАЗАД СА ПОЛУЧАСОВНИМ ЗАДРЖАВАЊЕМ ИСПРЕД ВЛАДЕ.

ИЗВЕШТАЈ О РАСПОДЕЛИ ДОНАЦИЈА

Поштоване колеге, пријатељи и грађани желимо да вам се свима захвалимо на подршци и солидарности коју сте показали према суспендованим радницима Поште. Дана 05.12.2017. године Комисија за донације у саставу: Владимир Белензада, Љубиша Крстић, Радован Тешић, Владимир Ђокић, Тин Антић, Новак Ћућула и Дејан Ристановић, прегледала је све уплате које су легле на рачун до 09:00 часова и утврдила следеће:

1. Увидом у изводе из банке уплаћена је 391 донација у укупном износу од 619.502,00 динара.

2. Од 37 суспендованих извршена је уплата за њих 32 у једнаком износу од 16.743,00 динара. За 5 суспендованих остављен је укупан износ на рачуну од 83.715,00 динара јер још увек нису добили Решења о суспензији, због привремене спречености за рад (боловање). Када им буду уручена Решења о суспензији и њима ће бити уплаћен износ од 16.743,00 динара.

3. С обзиром да донације пристижу и даље након следеће расподеле поново ћемо поднети извештај. Сви који желе или изражавају било какву сумњу у начин расподеле донираних средстава могу у било ком тренутку да се увере у тачност изнесених података. Нарочито би нам било драго да ту проверу изврше представници репрезентативних синдиката из разлога што неки од њих шире неистине о ненаменском трошењу ових средстава.

4. Молимо вас да кад уплаћујете донацију за суспендоване то искључиво радите уплатом на рачун Самосталног синдиката поштанских радника, број 330-4005058-14 јер је такав договор постигнут са Синдикатима који учествују у протесту и свим суспендованим колегиницама и колегама.