Саопштења

БРОЈКЕ ЗА УЗБУНУ

Према основним показатељима пословања Предузећа, за период јануар-новембар 2017. године нето добит износи око 18 милиона евра и за 10 милиона евра је мања него у претходној години.Према извештају РАТЕЛ-а на тржишту поштанских услуга, вредном близу 140 милиона евра, приход Поште износи око 86 милиона евра док приход приватних оператера износи око 54 милиона евра. Од 86 милиона евра прихода, Поште 68 милиона евра је практично од монопола. Приход Поште на тржишту поштанских услуга у 2016. години је већи за 1% у односу на 2015. годину. У истом периоду приватни оператери свој приход повећали за 12%.Пошта Србије у 2016. години има смањен обим услуга за 2% у односу на 2015. годину. У истом периоду обим услуга код приватних оператера повећан за 16%.У ком правцу идемо довољно говоре наведени подаци. Са оваквим пословодством, част изузетцима, нећемо још дуго чекати да од профитабилног предузећа постанемо губиташ и корисник буџетских средстава. Када се дође у ту фазу онда следи минималац од ког ни данас нисмо далеко, технолошки вишкови, приватизација…Наша је обавеза да укажемо запосленима и надлежнима на ове забрињавајуће податке. Не можемо нити смемо да ћутимо и сагласимо се са сопственом пропашћу.Последњи је тренутак да држава интервенише и Пошту, предузеће са 15000 запослених, спаси од сигурне пропасти.Достављено: Председници Владе, потпредседнику Љајићу, Министру рада и Министру финансија.

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ПРОТЕСТНОГ ОДБОР

Поштоване колеге и колегинице,

На седници протестног одбора већином гласова донета је Одлука да се протестне шетње заказане за период од 21.12. до 30.12.2017. године отказују из два разлога:

1. Због предлога председника СССС и директора Агенције за мирно решавање радних спорова, који су посредовали у одвојеним разговорима, да се одустане од протеста како се не би угрозио статус суспендованих.

2. Због обећања в.д. директорке Предузећа датог директору Агенције за мирно решавање радних спорова да ће учинити све да суспендоване врати на посао.

Оваквом одлуком не одустајемо од наших захтева због којих смо и организовали протесте али нам је предочено да би протестима могли додатно угрозити положај суспендованих.

Очекујемо да друга страна покаже добру вољу, испуни своје обећање, врати суспендоване, успостави дијалог, поштује законе и начела једнакости.

Председник ССПР

Зоран Павловић, ср

Председник ССПС

Тин Антић, ср

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 15.12.2017. године Комисија за донације је утврдила да је од почетка прикупљања средстава за суспендоване, закључно са 14.12.2017. године, укупно уплаћено 1.255.506,00 динара на рачун број 330-4005058-14. Свим суспендованима, њих 37, укупно је уплаћено до сада по 33.885,00 динара (05.12. и 15.12.2017.).

Користимо ову прилику да искажемо велику захвалност свим добрим људима и синдикалним организацијама на подршци и солидарности.

Апелујемо на суспендоване колеге које су мимо ових уплата добили и посебне уплате од колегиница и колега да исте уплате на рачун како би се сваком суспендованом помогло са истим новчаним износом.

II

Дана 20.12.2017. године у периоду између од 19:15 до 20:00 часова одржаћемо састанак са запосленима у РЈ „РПЛЦ Београд“, а дана 21.12.2017. године у периоду од 08:15 до 09:00 часова одржаћемо састанам са запосленима у ЈПМ 11080 Земун.

III

Због непоштовања одредби Закона о раду поднели смо захтев за стављање ван снаге Решења којим је утврђена репрезентативност Синдиката „Независност“. По истом основу упутили смо захтев и Министарству рада.

IV

Почевши од 21.12.2017. године са почетком у 14:30 часова организујемо протестне шетње које крећу испред седишта Предузећа, Таковска 2 до Владе Републике Србије са получасовним задржавањем испред Владе, уручењем наших захтева и повратком до седишта ЈП „Пошта Србије“.

Наши захтеви су:

1. Повлачење Одлуке о суспензији наших колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих.

2. Хитно разрешење госпође Петровић са челне функције Предузећа којој је мандат одавно истекао.

3. Повећење зараде за износ реалног пада у последње три године.

4. Одговорност представника пословодства због суспензија, притисака, претњи запосленима и синдикалним активистима.

5. Разрешење председника и чланова Надзорног одбора због неиспуњавања обавеза из своје надлежности.

6. Лица која раде на систематизованим радним местима са решењима о привремено-повременим пословима превести у радни статус запослених на одређено време.

7. Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најкасније након две године како то и Закон о раду налаже.

8. Обезбедити оптималан број извршилаца на технолошким радним местима.

9. Успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела једнакости.

10. Раскид уговора са пензионерима који раде на челним местима у Предузећу.

УГРОЖЕНА ЉУДСКА И РАДНИЧКА ПРАВА У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

У циљу предузимања активности, за враћање на посао 37 суспендованих и ускраћеног права од стране пословодства на синдикално деловање и организовање, Самостални синдикат поштанских радника упутио је информацију о стању људских и радничких права у ЈП „Пошта Србије“.

Дописи су упућени: Председнику РС, Председници Владе, Министру рада, Министру за телекомуникације,Заштитнику грађана, Повереници за заштиту равноправности, Канцеларији Међународне организацие рада , Канцеларији за људска и мањинска права, свим Посланичким групама у Народној скупштини РС, Савезу самосталних синдиката Србије, Уједињеним гранским синдикатима „Независност“ и Делегацији Еворпске уније у РС. Амбасадама: НР Кине, Русије, Канаде, Француске, Финске, Аустрије, Белгије, Данске, Швајцарске, Велике Британије, Аустралије, Шведске, Норвешке, Италије, Холандије, Грчке, САД и Немачке. Нашим пријатељима из Међународног комитета за радничку интернационалу (CWI), Полицијском синдикату Србије, Војном синдикату Србије, Независном синдикату просветних радника Војводине, Удружењу синдиката пензионисаних војних лица Србије и медијима.

ДОНЕЛИ СМО ОДЛУКУ ДА ОД 21. ДЕЦЕМБРА СА ПОЧЕТКОМ У 14:30 ЧАСОВА ОРГАНИЗУЈЕМО СВАКОДНЕВНЕ ПРОТЕСТНЕ ШЕТЊЕ НА РЕЛАЦИЈИ ОД СЕДИШТА ПРЕДУЗЕЋА ДО СЕДИШТА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАЗАД СА ПОЛУЧАСОВНИМ ЗАДРЖАВАЊЕМ ИСПРЕД ВЛАДЕ.