Саопштења

ОБЕЋАЊА И РЕАЛНОСТ

 

Услед и даље тешког материјалног стања запослених у технологији, поново се поставља питање исплате помоћи материјално угроженим запосленима, који је договорио Tим радника у марту месецу 2019. године са Министром Стефановићем.Тада је договорено да ће Влада уплатити минимум 20.000,00 динара помоћи сваком запосленом са примањима у просеку мањим од 50.000,00 динара. Да се подсетимо, то је касније и унето у КУ(Анекс 1), који је потписан од стране репрезентативних синдиката, али не као обавезујућа исплата, него могућност, као и да се средства издвоје из самог Предузећа.
На састанку одржаном 11.06.2020. године са в.д. директором предузећа Миром Петровић представници ССПР су питали за исплату ове помоћи, на шта су добили одговор да је тренутно стање такво да је Предузеће на граници ликвидности и да нема средстава за исту. Добили су информацију да је прошле године помоћ исплаћена од средстава намењених за набавку службених униформи.
Због стања у Предузећу, Самостални Синдикат Поштанских Радника захтева од Владе Р.Србије да исплати из својих средстава помоћ материјално угроженим радницима у нашем предузећу, као што су такве исплате вршили и другим јавним предузећима.
Освртом на договорено, након обустава прошле године, намеће се и питање да ли запослени у технологији данас имају боље услове за рад, бољи материјални положај, да ли има довољно извршилаца ,да ли је урађена систематизација и вишак радника из стручних служби пребачен на технолошке послове, да ли су се преусмериле корекције и стимулације са запослених на административним пословима на раднике у технологији, да ли је испуњено обећање да неће бити реваншизма према учесницима у обуставама???
Такође се поставља и питање ко сноси одговорност ако договорено није и испуњено??!!
ПИТАЊЕ ЗА ПОСЛОВОДСТВО И ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:
ДА ЛИ ЗАПОСЛЕНИ У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ , СВАКО СВОЈЕ РАДНИЧКО И ЉУДСКО ПРАВО, МОРАЈУ ДА ОСТВАРЕ ОБУСТАВОМ???

ССПР

 

СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ МАЈ-ЈУН 2020

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА МАЈ-ЈУН 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ

СО/ ПОВЕРЕНИШТВО

ОСНОВ ЗАХТЕВА

ОДОБРЕН ИЗНОС

1

2

БОЈАНА АРСИЋ

БОЈАНА АРСИЋ

СО ШАБАЦ

СО ШАБАЦ

рођење детета

рођење детета

10.000,00

10.000,00

3

МИЛОШЕВИЋ БУДИСЛАВА

ПОВ.НИШ

трошкови лечења

3.500,00

4

АНДРИЋ БОРИВОЈЕ

СО ВАЉЕВО

смрт родитеља

12.000,00

5

ФИЛИПОВИЋ СВЕТЛАНА

СО ГПЦ

смрт родитеља

12.000,00

6

ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАН

СО ЗРЕЊАНИН

трошкови лечења

13.000,00

7

МАНАСИЈЕВИЋ ЈУГОСЛАВ

СО НОВИ САД

смрт родитеља

12.000,00

8

СТАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА

СО БГД ЦЕНТАР

смрт родитеља

12.000,00

9

РОШУ САНДРА

СО ЗРЕЊАНИН

трошкови лечења

6.500,00

10

СТЕВАНОВ НЕНАД

СО ЗРЕЊАНИН

рођење детета

10.000,00

11

СТОЈАНОВ ДАРИНКА

СО ЗРЕЊАНИН

трошкови лечења

15.000,00

12

СТАМЕНКОВИЋ МИОДРАГ

ПОВ.ЛЕСКОВАЦ

смрт родитеља

12.000,00

13

МАРЈАНОВИЋ МИЛАН

СО ВАЉЕВО

рођење детета

10.000,00

14

ТОШИЋ ЗОРАН

СО ЗЕМУН

трошкови лечења

2.300,00

15

БУРСАЋ АНА

СО ЗРЕЊАНИН

трошкови лечења

2.000,00

16

КОСТИЋ РАДОЈКО

СО ОДРЖАВАЊЕ

без лекарске документације, лекови који не подлежу рефундацији Фонда

0,00

17

СТОЈАНОВИЋ ПЕРИЦА

СО ГПЦ

без лекарске документације, лекови који не подлежу рефундацији Фонда

0,00

18

ДАНКОВ ИВАН

СО ГПЦ

захтев за члана породице који је запослен

0,00

19

ВУЈАКОВИЋ ДРАГАН

СО ГПЦ

трошкови лечења

6.000,00

20

ЈОВИЋ БОБАН

ПОВ.ВРАЊЕ

боловање преко 90 дана

10.000,00

21

ПЕЈЕВ МИКИ

ПОВ.ПИРОТ

трошкови лечења

0,00

22

СТОЈАНОВИЋ МИЛОМИР

СО БГД ВЕНАЦ

трошкови лечења

7.000,00

23

ВУЈАЧИЋ НЕБОЈША

СО ПРИШТИНА

трошкови лечења

4.300,00

24

ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН

СО ГПЦ

трошкови лечења

4.500,00

25

ДРАГОВИЋ ВЕСНА

СО ГПЦ

трошкови лечења

6.500,00

26

ТОДОРОВИЋ РАДЕ

СО ГПЦ

трошкови лечења

7.500,00

27

ДАМЈАН ДАНИЈЕЛ

СО ЗРЕЊАНИН

смрт родитеља

12.000,00

28

ЦРНОБРЊА МОМИР

СО ОДРЖАВАЊЕ

боловање преко 90 дана

10.000,00

29

ЦРНОБРЊА МОМИР

СО ОДРЖАВАЊЕ

трошкови лечења

6.000,00

30

САНАДЕР БОЖО

СО ОДРЖАВАЊЕ

без лекарске документације, лекови који не подлежу рефундацији Фонда

0,00

31

КОСТИЋ ЈОВАН

СО ОДРЖАВАЊЕ

трошкови лечења

3.800,00

32

СТОЈАНОВИЋ ВЛАДА

СО ЛЕСКОВАЦ

смрт родитеља

12.000,00

33

НЕСТОРОВИЋ НЕНАД

СО ГПЦ

рођење детета

10.000,00

34

СИРКОВИЋ АНЂЕЛКА

СО БГД ВЕНАЦ

Услуге које не подлежу рефундацији Фонда-зубар

0,00

35

НЕНАДОВИЋ-ПЕТРОВИЋ ЖАКЛИНА

СО ГПЦ

трошкови лечења

4.300,00

36

ЛАЗИЋ ЗОРАН

Сомбор

смрт родитеља

12.000,00

37

НЕДЕЉКОВИЋ РАДОМИР

Земун

трошкови лечења

10.000,00

38

ЈОВИЋЕВИЋ САНДРА

Земун

солидарна помоћ

10.000,00

39

ЈАРАНОВИЋ ИВАН

СО ГПЦ

трошкови лечења два члана породице

5.500,00

УКУПНО 283.700,00

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК СА ПОСЛОВОДСТВОМ У КАБИНЕТУ ПРЕДУЗЕЋА

Овим путем обавештавамо чланство и све запослене да је данас одржан састанак са в.д.Директором Миром Петровић, Извршним директором Мирјаном Предојевић као и шефом кабинета Нелом Бојовић.

 

Синдикат су представљали:

Дејан Јовић-Председник

Јадранка Станков-Секретар

Жељко Сурла-члан

Томислав Мандић-члан

 

Након кратког уводног упознавања и међусобне комуникације приступило се конструктивном разговору и представљању проблема са којим се сусрећу запослени.

Морамо да напоменемо да су представници пословодства са пажњом саслушали наше приговоре као и предлоге решавања проблема,осврћујући се на побољшање материјално финансијског као и услова за рад радника.

Предочили смо им свакодневне проблеме које пословодство треба и може да реши у свом домену овлашћења и могућности.

Сам разговор  протицао је  у правцу обостраног разумевања,са великом пажњом, као и озбиљног приступа решавању проблема којих је евидентно било много.

На крају разговора представници пословодства закључили су да смо први синдикат који је наступио са конкретним проблемима и понуђеним решењима а да „за себе нисмо ништа тражили“(шта год да је значило).

Веома нам је драго да смо свима оставили добар утисак и да сваке будуће разговоре које будемо водили имамо конкретне предлоге  решења за проблеме на које укажемо.

Наставиће се……