САОПШТЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА

САОПШТЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА

I

Поводом наших штрајкачких захтева на позив председника Надзорног одбора ЈП „Поште Србије“, Борише Шаренца, дана 17.04.2018. године, одржан је састанак са представницима Заједничког Штрајкачког одбора. Поред председника Надзорног одбора, на састанку су учествовали: члан Надзорног одбора проф. Сима Аврамовић и госпођа Мира Петровић са сарадницима.

На састанку је договорено да синдикати покрену инцијативу према председнику Надзорног одбора за побољшање материјалног положаја запослених.

II

Након одржаног састанка са представницима Надзорног одбора и пословодства, одржан је седница Заједничког Штрајкачког одбора на којој су донете следеће одлуке:

1. Да представници синдиката који учествују у Заједничком Штрајкачком одбору поднесу захтев председнику Надзорног одбора (што је и учињено) за исплату зараде из добити и то:

* линерано свим запосленима по принципу 50% Оснивачу и 50% запосленима;

* исплату извршити једнократно у целости.

2. Напред наведени захтев не одлажу спровођење штрајкачких активности, које су заказане и одобрене почев од 24. априла.

Штрајк који је у складу са Законом, спроводиће се у Главним поштанским центрима (Нови Сад, Београд и Ниш).

Истовремено са организовањем штрајка, одржаваће се и протести испред главних поштанских центара у времену од 18,00 до 23,00 часа.

Протести се организују у циљу непосредне подршке учесницима у штрајку. Исти су пријављени и одобрени од стране надлежних полицијских управа. Организатори протеста су у обавези да обезбеде да протест буде у складу са Законом о јавним окупљању, што подразумева несметано функционисање јавног саобраћаја и поштовање јавног реда и мира. У вези наведених штрајкачких активности, Штрајкачки одбор ће благовремено сачинити и доставити прецизна упутства о начину спровођења штрајка и протестних активности.