САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА СА В.Д. ДИРЕКТОРОМ ПРЕДУЗЕЋА

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА СА В.Д. ДИРЕКТОРОМ ПРЕДУЗЕЋА

Представници Самосталног синдиката поштанских радника одржали су састанак са в.д. директором Миром Петровић  23.11.2016. године. Теме које смо нарочито били заинтересовани су:1. Зараде запослених у 2017. години и2. Решавање статуса запослених на одређено време.– Представници Синдиката су по питању зараде запослених истакли да је за Синдикат несхватљиво и неприхватљиво да запослени имају тако ниске зараде у односу на уложени рад и профитабилност Предузећа и у односу на зараде запослених у неким другим јавним и државним предузећима која праве енормне губитке.-Што се тиче зарада запослених, повећања (враћања) највероватније неће бити. Влада је власник Предузећа и зараде су у њиховој надлежности а да ли ће можда бити повећања знаћемо у децембру приликом усвајања буџета- рекла је госпођа Петровић.-Истакли смо да је други највећи проблем од значаја за Синдикат статус запослених на одређено време којима након две године престаје радни однос а већ имамо такве примере у мањим организационим целинама Предузећа.-Када су у питању запослени на одређено време ради се о наслеђеним проблемима. Важећи законски прописи су такви да спречавају запошљавање на неодређено време. Предузеће се обраћа свакога месеца до петог у месецу Владиној комисији од које тражи сагласност за запошљавање радника на одређено време којима истичу уговори. За сада од надлежне Владине комисије не добијамо сагласности али је по закону могуће запошљавати нове раднике на одређено време- истакла је госпођа Петровић. -Синдикат је ставио примедбу и на однос према синдикату у смислу поштовања Споразума и Закона о раду а поводом недостављања тражених информација и одговора Синдикату од значаја за чланство и запослене. -Госпођа Петровић је обећала да ћемо у будуће редовно добијати тражене информације.Одговоре на постављена питања већ смо знали али смо хтели да потврду наших сазнања добијемо од в.д. директора као најодговорније особе у Предузећу.Уколико се до краја године не нађе решење Главни одбор Синдиката ће одлучити, ако добије подршку запослених, о предузимању расположивих мера за решавање ова два горућа проблема која се тичу запослених.  

ИМА ПРАВДЕ, ИМА, ИМА…
Под овим насловом 28.07.2014. године објавили смо вест да је некадашњи наш члан синдиката, Ненад Митровић из РЈ „Пирот“, одлуком суда након пет година враћен на посао. Свих тих година Синдикат је био уз њега, обезбедио му правну помоћ, ушао у сукоб са представницима пословодства због његовог отказа, присуствовали сваком рочишту и сваког месеца уплаћивали му новчана средства како би могао да преживи и школује децу. У том периоду уплатили смо му новчана средства у износу од 1.086.420,00 динара уз обавезу да врати средства без икакве камате и то само под условом ако се врати на посао и пошта му надокнади штету за неисплаћене зараде. 

Скупштина Синдиката га је обавезала одлуком за коју је и сам гласао да врати новац под наведеним условима, обавезао се изјавом пред судом да ће вратити новац уколико добије спор против „Поште Србије“ а и у децу се заклињао.Прошле године 24. јула „Пошта Србије“ му је на име изгубљених зарада са затезном каматом уплатила 3.837.471,00 динара. Ниједног тренутка није нашао за сходно да позове и пита колико беше ја дугујем Синдикату? На наш захтев и пријатељска убеђивања да позајмљена средства уплати на рачун Синдиката његов одговор је био кратак и јасан: „ Ћу вам вратим ку*ац, ко вас је*е“. Једино што смо могли да урадимо било је да поднесемо тужбу за повраћај средстава и кривичну пријаву за превару и утају. Данас смо коначно добили пресуду по којој се Митровић Ненад обавезује да исплати дуг Синдикату све са затезном каматом као и судске трошкове а кривични поступак за превару и утају још увек се води. Овакав пример помоћи и ангажовања Синдиката у заштити свог члана у Србији није забележен а да ли има још таквих (не)људи и превараната као што је Митровић Ненад?
ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ПОДАЦИ
Према анализи тржишта поштанских услуга за 2015. годину који је урадио РАТЕЛ приватни оператери су имали раст обима поштанских услуга од 14% у односу на 2014. годину док је Пошта Србије имала пад од 3%.У последњих пет година приватни оператери су удвостручили обим поштанских услуга док је у истом периоду у Пошти Србије присутан пад од скоро 4%.У обиму поштанских услуга Пошта Србије учествује са 95% док приватни оператери учествују са 5%. Стопа учешћа приватних оператера у укупном приходу у 2015. години износи 36% док је стопа учешћа Поште Србије у укупном приходу износи 64%. Напомињемо да приватни оператери приход остварују скоро искључиво од експрес услуге.Над трендом сталног пада обима поштанских услуга и учешћа у укупном приходу Поште Србије на тржишту поштанских услуга морамо се сви добро замислити а нарочито наше добро плаћено пословодство.