Секретар

Александар Илић
Рођен 22.01.1979. године у Београду где је завршио Правно-биротехничку школу. Дипломирао 2001. године на Вишој Пословној школи у Београду, одсек информатика и рачунарство.Запослен је у Пошти Србије од 2002. године где је радио у тадашњој организационој целини Предузећа „Postexpress“ на пословима достављача а од 2004. године ради на пословима поштара у РЈ „Земун“.Члан је Самосталног синдиката поштанских радника од оснивања синдикалне организације у Земуну-2007. године.Нарочиту синдикалну ангажованост исказао је активним учешћем на новембарским протестима 2017. године испред ГПЦ Београд. За председника синдикалне организације Земун изабран је марта 2018. године.За секретара Синдиката изабран је на седници Главног одбора 09.05.2018. године.