СОЛИДАРНА ПОМОЋ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА АПРИЛ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Тошић Милица Пирот трошкови лечења 5.000,00
2 Ивановић Саша Лесковац смрт родитеља 12.000,00
3 Костић Радојко Одржавање трошкови лечења 4.000,00
4 Николић Данијела Земун трошкови лечења 2.500,00
5 Јовановић Јовица Краљево трошкови лечења 4.700,00
6 Павловић Зоран РПЛЦ трошкови лечења 6.000,00
7 Урбан Младен Суботица трошкови лечења 10.000,00
8 Јокић Ђурђица Земун рођење детета 10.000,00
9 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 3.000,00
10 Ђуровић Драгана Лесковац трошкови лечења 10.000,00
11 Будисављевић Горан Зрењанин трошкови лечења 15.000,00
12 Антин Душан Зрењанин рођење детета 10.000,00
13 Путић Милорад Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
14 Петрин Душица Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
15 Пакаи Катарина Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
16 Тодоресков Мирослава Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
  УКУПНО                                            112.200,00