Солидарна помоћ

Солидарна помоћ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Ристов Данијела Крушевац трошкови лечења 15.000,00
2 Митровић Раша Земун трошкови лечења 6.300,00
3 Зграбљић Александар Бгд Венац трошкови лечења 10.000,00
4 Шефити Неџатин Земун трошкови лечења 15.000,00
5 Перовић Миланка Нови Сад боловање од 90 дана 10.000,00
6 Мијатовић Мирјана РПЛЦ рођење детета 10.000,00
7 Милошев Мирослав Пирот трошкови лечења 3.000,00
8 Дмитровић Тања Чачак боловање од 90 дана 10.000,00
9 Јовановић Раденко Шабац солидарна помоћ 5.000,00
10 Урбан Младен Суботица трошкови лечења 3.000,00
11 Пишталовић Влајко Нови Сад трошкови лечења 1.800,00
12 Ристић Мита Бгд Центар трошкови лечења 6.000,00
13 Васић Мирослав КиМ рођење детета 10.000,00
14 Поповић Зорица Бгд Венац трошкови лечења 3.000,00
15 Петровић Саша Бгд Венац трошкови лечења 5.000,00
16 Петковић Бранко КиМ рођење детета 10.000,00
17 Антонијевић Владимир КиМ трошкови лечења 12.000,00
18 Шумар Миле Нови Сад боловање од 90 дана 10.000,00
19 Јовић Бобан Врање трошкови лечења 3.500,00
20 Јовић Бобан Врање боловање од 90 дана 10.000,00
21 Момир Црнобрња Одржавање трошкови лечења 9.000,00
22 Костић Радојко Одржавање трошкови лечења 5.000,00
23 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 3.000,00
24 Перић Ивана Земун трошкови лечења 6.500,00
25 Филиповић Жаклина РПЛЦ смрт родитеља 12.000,00
26 Владушић Огњен Врање трошкови лечења 4.000,00
27 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 2.400,00
28 Љубомировић Сандра Бгд-центар смрт родитеља 12.000,00
29 Ђурић Јасмина Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
30 Димић Мирјана РПЛЦ трошкови лечења 9.000,00
31 Митровић Стефан Земун рођење детета 10.000,00
32 Гамбош Јанош Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
33 Сератлић Милуновић Јелена Краљево рођење детета 10.000,00
34 Ризнић Тања Бгд-центар смрт родитеља 12.000,00
35 Марковић Петар Бгд Венац трошкови лечења 12.000,00
36 Стојановић Перица РПЛЦ трошкови лечења 4.000,00
37 Петровић Марија РПЛЦ трошкови лечења 10.000,00
38 Тодоровић Раде РПЛЦ трошкови лечења 7.500,00
39 Булат Зоран РПЛЦ трошкови лечења 7.500,00
40 Соломон Драгана Зрењанин трошкови лечења 5.000,00
41 Миленковић Владо Земун трошкови лечења 9.000,00
42 Петронијевић Оливера Земун трошкови лечења 15.000,00
43 Алексић Оливера Земун трошкови лечења 15.000,00
44 Тошић Зоран Земун трошкови лечења 5.000,00
45 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 1.550,00
46 Живановић Марија Земун трошкови лечења 3.000,00
47 Јашовић Владан РПЛЦ трошкови лечења 9.000,00
48 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 1.500,00
49 Атанацковић Драган Одржавање трошкови лечења 7.500,00
50 Црнобрња Момир Одржавање трошкови лечења 6.000,00
51 Јовић Бобан Врање трошкови лечења 10.000,00

УКУПНО 406.050,00