ЈОШ ЈЕДНА ПРЕСУДА У КОРИСТ ТОМИСЛАВА МАНДИЋА

ЈОШ ЈЕДНА ПРЕСУДА У КОРИСТ ТОМИСЛАВА МАНДИЋА

Апелациони суд у Београду потврдио је пресуду Првог основног суда по тужби Томислава Мандића ради поништаја Анекса уговора о раду, због премештаја са послова поштар II из ЈПМ 21102 Нови Сад на послове поштар II у ЈПМ 21211 Кисач. Пресуда је извршна и послодавац је дужан да плати судске трошкове у износу од 69.000 динара и да га врати на послове поштар II у ЈПМ 21102 Нови Сад. Ово је друга правоснажна пресуда коју је председник наше синдикалне организације из Новог Сада добио, прва је била за суспензије.

Ово је само један у низу спорова који су наши чланови правоснажно добили ангажовањем и плаћањем адвокатских канцеларија од стране Синдиката.

До сада нисмо изгубили ниједан спор а правоснажно смо добили спорове поводом отказа Уговора о раду, злостављање на раду (мобинг), суспензије, премештаја по основу такозване потребе процеса рада и наплате путних трошкова.

Самостални синдикат поштанских радника има организовану радно-правну заштиту на више нивоа, почевши од Ресорног одбора за радно-правну заштиту преко Правне службе Савеза самосталних синдиката Србије до адвокатске канцеларије Ивошевић. Правни савети, представке према послодавцу и заступање пред судовима по основу спорова из радног односа су о трошку Синдиката.