НЕПРИМЕЊИВА, НИШТАВНА, ПРОТИВЗАКОНИТА!!!
Мишљење групе адвоката у вези Одлуке о минимуму процеса рада у ЈП “Пошта Србије” од 28.06.2022.године . Гушење права запослених на штрајк!