Обавештење

Поводом планираних обилазака Подручних јединица, и поред унапред најављених посета, добили смо препоруке (забране) од Кабинета директора обиласку истих. Наиме, уредно и на време смо се обратили и радним јединицама и Кабинету директора у вези обилазака наших чланова у Шапцу, Лозници и Младеновцу, добили смо одговор који је строго везан за ситуацију око пандемије и препорука Предузећа, који су на…

Извештај са састанка с представницима пословодства ПЈ Крушевац

Дана 04.09.2020 године одржан је састанак између представника ССПР и представника пословодства ПЈ Крушевац. На састанку су у својству представника Синдиката учествовали: Жељко Сурла потпредседник, Јадранка Станков секретар, Душан Панић члан ГО, Томислав Мандић члан ГО и Данило Красић повереник СО Крушевац. У својству представника ПЈ Крушевац Горан Васић виши саветник, Данијела Милетић руководилац службе за поштанску мрежу , Биљана…