Uncategorized

СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДИ УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ОБЈЕКТУ ЗА СТАНОВАЊЕ

Услед елементарних непогода које су у последњих месец дана захватиле већи део Србије и претпоставке да су штету претрпели и запослени у Пошти Србије обавештавамо запослене и чланове ССПР о праву на солидарну помоћ. 1. Солидарна помоћ од стране Предузећа *Члан 86. став 1. тачка 5. гласи: „Ублажавање последица елементарних непогода или ванредних догађаја на објекту становања, уколико штета коју…

ПОМОЋ ЗА ПРВАКЕ

На основу Одлуке Главног одбора Синдиката члановима синдиката чија деца полазе у први разред Основне школе биће уплаћена помоћ у износу од 6.000,00 динара. Уплата ће бити извршена у периоду од 15. до 24. августа у зависности од доставе спискова обуставе синдикалне чланарине од стране организационих целина Предузећа (РЈ/ПЈ).

У ПОШТИ СРБИЈЕ НИКАД ГОРЕ

Данас када Пошта Србије слави 178 година од свог постојања ни најстарији радници не памте горе време нити хаотичније стање у самом Предузећу. Када су нам зараде умањиване 2014. године били смо јавни сектор а када је неком понешто и враћано нама није враћен ни један проценат. Зараде су реално све мање а трошкови живота-намети и обавезе све већи. Зарада…

ПОШТАРИ ЋЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ШТРАЈК

Чланом 13. Нацрта Закона о штрајку побројане су делатности у којима се уводи минимум процеса рада, све оне делатности које и постојећим Законом о штрајку потпадају под минимум процеса рада а међу њима и ПТТ услуге. Након наших примедби на Нацрт Закона о штрајку достављених министру рада 14. маја ове године извршине су измене Нацрта Закона о штрајку где сада…