Допис у вези Правилника о сврставању ЈПМ у редове од 08.04.2022.године