Заједно можемо вишеПридружите се
Допис  Влади РС

Допис Влади РС

На основу члана 86а, колективног уговора, послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.