Заједно можемо вишеПридружите се

КАДА ТИ ОД ПРЕДУЗЕЋА НАПРАВЕ ЛУДНИЦУ-МОРАШ НА УЛИЦУ

Главни одбор Синдиката донео је Одлуку о организованом учешћу у грађанским протестима #1 од 5 милиона#. Главни разлози који су определили 17 чланова од укупно 22 Главног одбора за доношење овакве Одлуке јесте пре свега никад горе стање у Пошти Србије и све већа обесправљеност запослених. Позивамо све чланове Синдиката и запослене да са свим обележјима професије узму учешће у…

КО СЕ БОЈИ ИСТИНИ ПОГЛЕДАТИ У ОЧИ?

Безброј пута до сада смо били ускраћивани од пословодства за информације од јавног значаја па смо били принуђени да их тражимо преко Повереника. Међутим, позивајући се на члан 209. Закона о раду увек смо од Функције за економске послове добијали табеларни приказ броја чланова по синдикатима на месечном нивоу. У јуну и јулу ове године по први пут нисмо добили…

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ – II ДЕО

Надзорни одбор Предузећа 30. новембра донео је Одлуку да се 50% од добити уплати у буџет Републике Србије (Влади) а 50% добити је остало нераспоређено. Након тога, Надзорни одбор је 25. децембра донео Одлуку о расподели нераспоређене добити по принципу 50% од нераспоређене добити запосленима а 50% је остало на рачуну Предузећа. Значи, Надзорни одбор је донео Одлуку да се…

ИЗВЕШТАЈ СА XVI СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА

Одржана је XVI седница Главног одбора у проширеном саставу која је имала свечани и радни карактер. У свечаном делу пензионисаним колегама, оснивачима синдикалних организација у Новом Саду и Сомбору Тодоров Ивану и Бајић Душану уручено је синдикално признање за 2018. годину „18. Април“. Иван и Дуле су једни од наших првих активиста који су дали велики допринос на ширењу и…