Uncategorized

ПОМОЋ ЗА ПРВАКЕ

На основу Одлуке Главног одбора Синдиката члановима синдиката чија деца полазе у први разред Основне школе биће уплаћена помоћ у износу од 6.000,00 динара. Уплата ће бити извршена у периоду од 15. до 24. августа у зависности од доставе спискова обуставе синдикалне чланарине од стране организационих целина Предузећа (РЈ/ПЈ).

У ПОШТИ СРБИЈЕ НИКАД ГОРЕ

Данас када Пошта Србије слави 178 година од свог постојања ни најстарији радници не памте горе време нити хаотичније стање у самом Предузећу. Када су нам зараде умањиване 2014. године били смо јавни сектор а када је неком понешто и враћано нама није враћен ни један проценат. Зараде су реално све мање а трошкови живота-намети и обавезе све већи. Зарада…

ПОШТАРИ ЋЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ШТРАЈК

Чланом 13. Нацрта Закона о штрајку побројане су делатности у којима се уводи минимум процеса рада, све оне делатности које и постојећим Законом о штрајку потпадају под минимум процеса рада а међу њима и ПТТ услуге. Након наших примедби на Нацрт Закона о штрајку достављених министру рада 14. маја ове године извршине су измене Нацрта Закона о штрајку где сада…

ШТРАЈК КОЈИ СЕ НИЈЕ ДЕСИО

Две недеље након укидања суспензија одвазвали смо се на позив Синдиката ПТТ као и сви синдикати у Пошти Србије ради договора око заједничког деловања. Све размирице и неке тешке речи на рачун учесника у новембарским протестима оставили смо иза нас. Интереси запослених и спас Поште Србије били су нам на првом месту. Ушли смо у заједнички Штрајкачки одбор јер смо…