Договор четири синдиката!!! Потписан Споразум о сарадњи и предати захтеви за побољшање материјалног положаја запослених!