Као што смо и обећали, захтевамо састанак са председником Надзорног одбора предузећа!