ОБЕЋАЊА И РЕАЛНОСТ

ОБЕЋАЊА И РЕАЛНОСТ

 

Услед и даље тешког материјалног стања запослених у технологији, поново се поставља питање исплате помоћи материјално угроженим запосленима, који је договорио Tим радника у марту месецу 2019. године са Министром Стефановићем.Тада је договорено да ће Влада уплатити минимум 20.000,00 динара помоћи сваком запосленом са примањима у просеку мањим од 50.000,00 динара. Да се подсетимо, то је касније и унето у КУ(Анекс 1), који је потписан од стране репрезентативних синдиката, али не као обавезујућа исплата, него могућност, као и да се средства издвоје из самог Предузећа.
На састанку одржаном 11.06.2020. године са в.д. директором предузећа Миром Петровић представници ССПР су питали за исплату ове помоћи, на шта су добили одговор да је тренутно стање такво да је Предузеће на граници ликвидности и да нема средстава за исту. Добили су информацију да је прошле године помоћ исплаћена од средстава намењених за набавку службених униформи.
Због стања у Предузећу, Самостални Синдикат Поштанских Радника захтева од Владе Р.Србије да исплати из својих средстава помоћ материјално угроженим радницима у нашем предузећу, као што су такве исплате вршили и другим јавним предузећима.
Освртом на договорено, након обустава прошле године, намеће се и питање да ли запослени у технологији данас имају боље услове за рад, бољи материјални положај, да ли има довољно извршилаца ,да ли је урађена систематизација и вишак радника из стручних служби пребачен на технолошке послове, да ли су се преусмериле корекције и стимулације са запослених на административним пословима на раднике у технологији, да ли је испуњено обећање да неће бити реваншизма према учесницима у обуставама???
Такође се поставља и питање ко сноси одговорност ако договорено није и испуњено??!!
ПИТАЊЕ ЗА ПОСЛОВОДСТВО И ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:
ДА ЛИ ЗАПОСЛЕНИ У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ , СВАКО СВОЈЕ РАДНИЧКО И ЉУДСКО ПРАВО, МОРАЈУ ДА ОСТВАРЕ ОБУСТАВОМ???

ССПР