Примедбе на “Правилник о поступку утврђивања одговорности за штету причињену на службеном возилу у ЈП “Пошта Србије” и одговор Предузећа.