Извештај са састанка Председништва Савеза самосталних синдиката Србије