Саопштења

САОПШТЕЊЕ

Поводом дешавања у Синдикату и нелегалног сазивања IV Скупштине Синдиката од стране Јовић Дејана из Ваљева обавештавамо чланство Синдиката о следећем:

1. Јовић Дејан је дана 12.05.2020. године на седници Извршног одбора искључен из Самосталног Синдиката поштанских радника сходно спроведеним процедурама које налаже Статут Синдиката.

2. Седница Главног одбора на коју се позива Јовић Дејан у такозваном „Обавештењу“ од 15.05.2020. није ни одржана, па самим тим ни такозвана Одлука бр. 115 за сазивање IV Скупштине за 29.05.2020. године није ни валидна. Да се ради о чистом фалсификату, поред тога што у обавештењу нема потписа и печата, говори и чињеница да је допис прослеђен 15.05.2020. године (петак) са роком да синдикалне организације доставе неопходне записнике са својих седница, које нису ни одржали, до 18.05.2020. године (понедељак).

3. Интересна група на челу са Јовић Дејаном, очигледно повезана са Петровић Миром, представницима пословодства и јаким утицајима изван Синдиката, отворено је кренула да урушава Синдикат на XX седници Главног одбора 07.02.2020. године са циљем да направи пуч и да пре Скупштине и мимо избора преузме Синдикат. Заједничким снагама са пословодством учинили су низ незаконитих радњи у покушају да мимо избора елиминишу председника, потпредседника и секретара Синдиката. Крајњи циљ ове намере је учинити Синдикат подобним и послушним.

4. Поводом незаконитих и нестатутарних радњи предузели смо следеће мере:

– поднета је кривична пријава ВЈТ, одељењу за високотехнолошки криминал због нелегалног преузимања фејсбук странице Синдиката;

– председник, потпредседник и секретар поднели су тужбе Осносвном и Вишем суду;

– Извршни одбор искључио је Јовић Дејана из Синдиката након неспроведеног поступка изскључења од стране СO „Ваљево;

– Одбор СО ССПР „Земун“ искључио је Сурла Жељка из Синдиката на седници одржаној 15.05.2020. године у складу са одредбама Статута.

Због хитности и немогућности одржавања седнице Главног одбора Синдиката, Извршни одбор на седници одржаној 22.05.2020. године донео је Одлуку о одржавању IV Скупштине дана 12.06.2020. године у Београду сходно Одлуци СССС бр. 03-139/3. Одлуком је предвиђено да се све изборне активности на нивоу синдикалних организација спроведу најкасније до уторка 02.06.2020. године, а да се до петка 05.06.2020.године доставе имена делегата за Скупштину и имена кандидата за председника, потпредседника и секретара Синдиката, Статутарни и Надзорни одбор и чланове Главног одбора. Записнике са седница синдикалних организација доставити на e-mail: sspr.skupstina@gmail.com

Нећемо нити смемо дозволити да носиоце функција и чланове органа Синдиката бира Петровић Мира, било која партија и њихова братија.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА АПРИЛ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Тошић Милица Пирот трошкови лечења 5.000,00
2 Ивановић Саша Лесковац смрт родитеља 12.000,00
3 Костић Радојко Одржавање трошкови лечења 4.000,00
4 Николић Данијела Земун трошкови лечења 2.500,00
5 Јовановић Јовица Краљево трошкови лечења 4.700,00
6 Павловић Зоран РПЛЦ трошкови лечења 6.000,00
7 Урбан Младен Суботица трошкови лечења 10.000,00
8 Јокић Ђурђица Земун рођење детета 10.000,00
9 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 3.000,00
10 Ђуровић Драгана Лесковац трошкови лечења 10.000,00
11 Будисављевић Горан Зрењанин трошкови лечења 15.000,00
12 Антин Душан Зрењанин рођење детета 10.000,00
13 Путић Милорад Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
14 Петрин Душица Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
15 Пакаи Катарина Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
16 Тодоресков Мирослава Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
  УКУПНО                                            112.200,00  
 

ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Од почетка пандемије ризицима и штетностима по здравље у Пошти Србије највише су изложени радно ангажовани који су принуђени да остварују контакте једни са другима или са странкама.

У циљу заштите здравља и егзистенције запослених, за време трајања ванредног стања, обраћамо Вам се са следећим захтевима:

1. Максимално предузети заштитне мере, препоруке државних органа, здравствених установа и институција како би ризици по здравље запослених били избегнути у што већој мери.

2. Путем медија указати јавности на значај и улогу поштанских радника у овим тешким временима и објавити број оболелих код којих је потврђен COVID-19 као што то чине и други, војска, полиција, здравство…

3. Део од масе за зараде предвиђен за корекције и стимулације усмерити ка запосленима који су радно ангажовани, сразмерно проведеном времену на раду али не процентуално већ линеарно, јер су сви једнако у ризику од заразе.

4. За време трајања ванредог стања обуставити сва потраживања према запосленима-стамбени кредити, откупи и закупи станова, позајмице, накнада штете и друго.

5. Запосленима који користе сопствени превоз за потребе обављања радних задатака, превоз платити према стварним трошковима без икаквих умањења и истим омогућити аконтацију за трошкове превоза.

6. Како би се у овим тешким временима, колико толико заштитила егзистенција запослених у Пошти Србије, захтевамо да у што краћем року извршите исплату солидарне помоћи сходно члану 86а Анекса I Колективног уговора.

Преузмите документ

САОПШТЕЊЕ

Поводом јучерашњег обраћања тзв. Главног одбора ССПР на страници Самосталног синдиката поштанских радника дужни смо да вам укажемо на следеће:

1. Дана 19.03.2020. године у 11:51 часова неко је неовлашћено преузео страницу ССПР и тим поводом смо ВЈТ- Одељењу за високо технолошки криминал поднели пријаву против НН лица. О коме се ради није тешко погодити али препустимо то надлежном тужилаштву да утврди.

2. Последња XX седница Главног одбора пред заказану IV Скупштину Синдиката уместо да протекне у радној атмосфери прекинута је у 14:45 часова, сходно Пословнику о раду органа и тела Синдиката. Седница је прекинута како због дужине трајања тако и због немогућности одржавања реда на седници. Од самог почетка седнице кренуло се са опструкцијама од стране Дејана Јовића и Томислава Мандића који су практично захтевали „тумбање“ дневног реда иако су то могли захтевати и знатно раније кад су добили материјал за седницу. У раду седнице учествовали су председник СО ССПР „Одржавање“ Јован Костић и председник СО ССПР „Крушевац“ Јован Василијевић који нису чланови Главног одбора јер не испуњавају услове предвиђене актима Синдиката (најмање 20 чланова) али су активно учествовали у ометању рада као и у гласању. Прекинута седница од 07.02.2020. године завршена је практично 28.02.2020. године сходно Пословнику о раду органа и тела Синдиката. За преостале тачке дневног реда: Извештај о материјално-финансијском пословању за 2019. годину, доношење Одлуке о одржавању IV Скупштине и измене Правилника о материјално-финансијском пословању именом и презименом од двадесет и четири члана Главог одбора гласало је тринаест.

Што се тиче оставки нико од наведених није поднео оставку јер би то имали у писаној форми а и зашто би било ко подносио оставку кад je било извесно одржавање Изборне Скупштине. Одржавање Скупштине је још 20.09.2019. године заказано за 17.04.2020. године а добијена је и усмена сагласност председника и потпредседника СССС задуженог за надгледање спровођења избора у ССПР, да се Скупштина због Васкрса помери на 24.04.2020. године (није било уведено ванредно стање).

Кад је у питању Извештај о материјално-финансијском пословању за 2019. годину, након извршенe контоле од Надзорног одбора и израде завршног рачуна од стране овлашћене књиговодствене агенције, Извештај је прослеђен у АПР. Његово јавно објављивање зависи искључиво од АПР-а и може се пронаћи по ПИБ-у на њиховом сајту. Извештај се по закону искључиво уноси у електронској форми што је прецизирано на самом сајту АПР.

3. Када је у питању синдикат и политика ми смо увек као Синдикат били опозиција свакој власти и пословодству. О томе сведоче наше активности и наш статус из периода од 2006. (оснивања) до средине 2012. (промене власти). О ставу према пословодству и оснивачу (Влади РС) из тог времена говоре бројни новински чланци и јавни наступи. Одлуку о учешћу у протестима #1 од 5 милиона и потписивања Споразума о социјалном партнерству, донео је Главни одбор двотрећинском већином са именима и презименима чланова Главног одбора и начином њиховог изјашњавања. Нашим учешћем у грађанским протестима ми се нисмо бавили политиком него смо се борили против сулуде и наопаке политике која је поштанске раднике довела до просијачког штапа.

Практично трпили смо нападе од самог оснивања од стране појединаца и организација, интересно повезаних. Нарочито су ти напади интезивирани у последње четири године. Сметамо многима а наставићемо и у будуће.

Синдикат у овом тренутку ради у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања и Одлуком Председништва СССС. За време трајања ванредног стања обавезе председника, потпредседника и секретара ССПР, председника СО, главних повереника и административно техничког лица не престају према чланству.

Жао нам је што смо у оваквом тренутку морали да се обраћамо са овим саопштењем које је практично било изнуђено. Овим поводом се у будуће нећемо оглашавати нити било шта коментарисати.

Председник

Зоран Павловић, ср