Саопштења

OДРЖАНА IV СКУПШТИНА СИНДИКАТА

Дана 29.05.2020 одржана је IV Скупштина Самосталног синдиката поштанских радника у сали Савеза самосталних синдиката Србије,уз присуство представника СССС Потпредседника Душка Вуковића,Секретара СССС Зорана Михајловића и стручних служби.

И поред великих опструкција,лажи,обмањивања јавности и Послодавца од стране бившег руководства да се сазвана Скупштина не одржи,11 синдикалних организација од 14, одазвало се позиву и активно учествовало у раду исте.

Изабране су функције Синдиката, као и чланови Надзорног и Статутарног одбора.

Поред самих делегата Скупштине као и представника СССС,присуствовао је велики број чланова и запослених са надом и жељом да својим присуством увеличају овај дан промена у руководећој структури Синдиката.

За Председника Синдиката изабран је:

Дејан Јовић из СО ССПР “Ваљево”

За Секретара Синдиката изабрана је:

Јадранка Станков из СО ССПР “Зрењанин”

Председиник и Секретар

Долазе нам тешки дани у борби за радничка права,помозите им да заједнички дођемо до циља!!!

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА АПРИЛ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Тошић Милица Пирот трошкови лечења 5.000,00
2 Ивановић Саша Лесковац смрт родитеља 12.000,00
3 Костић Радојко Одржавање трошкови лечења 4.000,00
4 Николић Данијела Земун трошкови лечења 2.500,00
5 Јовановић Јовица Краљево трошкови лечења 4.700,00
6 Павловић Зоран РПЛЦ трошкови лечења 6.000,00
7 Урбан Младен Суботица трошкови лечења 10.000,00
8 Јокић Ђурђица Земун рођење детета 10.000,00
9 Пејев Мики Пирот трошкови лечења 3.000,00
10 Ђуровић Драгана Лесковац трошкови лечења 10.000,00
11 Будисављевић Горан Зрењанин трошкови лечења 15.000,00
12 Антин Душан Зрењанин рођење детета 10.000,00
13 Путић Милорад Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
14 Петрин Душица Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
15 Пакаи Катарина Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
16 Тодоресков Мирослава Зрењанин солидарна помоћ 5.000,00
  УКУПНО                                            112.200,00  
 

ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Од почетка пандемије ризицима и штетностима по здравље у Пошти Србије највише су изложени радно ангажовани који су принуђени да остварују контакте једни са другима или са странкама.

У циљу заштите здравља и егзистенције запослених, за време трајања ванредног стања, обраћамо Вам се са следећим захтевима:

1. Максимално предузети заштитне мере, препоруке државних органа, здравствених установа и институција како би ризици по здравље запослених били избегнути у што већој мери.

2. Путем медија указати јавности на значај и улогу поштанских радника у овим тешким временима и објавити број оболелих код којих је потврђен COVID-19 као што то чине и други, војска, полиција, здравство…

3. Део од масе за зараде предвиђен за корекције и стимулације усмерити ка запосленима који су радно ангажовани, сразмерно проведеном времену на раду али не процентуално већ линеарно, јер су сви једнако у ризику од заразе.

4. За време трајања ванредог стања обуставити сва потраживања према запосленима-стамбени кредити, откупи и закупи станова, позајмице, накнада штете и друго.

5. Запосленима који користе сопствени превоз за потребе обављања радних задатака, превоз платити према стварним трошковима без икаквих умањења и истим омогућити аконтацију за трошкове превоза.

6. Како би се у овим тешким временима, колико толико заштитила егзистенција запослених у Пошти Србије, захтевамо да у што краћем року извршите исплату солидарне помоћи сходно члану 86а Анекса I Колективног уговора.

Преузмите документ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА МАРТ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Стефановић Милена Шабац смрт родитеља 12.000,00
2 Шувачки Сања Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
3 Николић Александар Шабац рођење детета 10.000,00
4 Петровић Милан РПЛЦ рођење детета 10.000,00
5 Петровић Марија РПЛЦ рођење детета 10.000,00
6 Каран Ненад Земун боловање преко 90 дана 10.000,00
7 Матић Негован Зрењанин боловање преко 90 дана 10.000,00
8 Ждерић Жељко РПЛЦ смрт родитеља 12.000,00
9 Узелац Тихомир Сомбор смрт родитеља 12.000,00
10 Танасковић Милосав Нови Сад трошкови лечења 4.600,00
11 Петровић Миљушевић Љиљана Бгд-центар трошкови лечења 5.000,00
12 Тешић Весна Земун трошкови лечења 4.200,00
13 Милошев Мирослав Пирот трошкови лечења 2.500,00
14 Шаула Милена Сомбор трошкови лечења 1.000,00
15 Гавриловић Андријана Бгд-центар трошкови лечења 1.200,00
16 Миленковић Владо Земун трошкови лечења 5.700,00
17 Рашић Слободанка Бгд-венац трошкови лечења 2.800,00
18 Гверић Горан Зрењанин трошкови лечења 7.300,00
19 Хајду Стевица Зрењанин трошкови лечења 6.500,00
20 Михаиловић Александар Бгд-венац трошкови лечења 1.400,00
21 Матејић Зорица Бгд-венац трошкови лечења 8.700,00
22 Вујачић Небојша КиМ трошкови лечења 5.000,00
23 Костић Јован Одржавање трошкови лечења 2.500,00
24 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 1.500,00
25 Елијаш Стефан Одржавање трошкови лечења 5.000,00
26 Радосављевић Милосав Земун трошкови лечења 2.900,00
27 Данчетовић Дејановић Наташа Нови Сад боловање преко 90 дана 10.000,00
28 Вуловић Драган Јагодина трошкови лечења 13.700,00
  УКУПНО                                                189.500,00