Саопштења

ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Од почетка пандемије ризицима и штетностима по здравље у Пошти Србије највише су изложени радно ангажовани који су принуђени да остварују контакте једни са другима или са странкама.

У циљу заштите здравља и егзистенције запослених, за време трајања ванредног стања, обраћамо Вам се са следећим захтевима:

1. Максимално предузети заштитне мере, препоруке државних органа, здравствених установа и институција како би ризици по здравље запослених били избегнути у што већој мери.

2. Путем медија указати јавности на значај и улогу поштанских радника у овим тешким временима и објавити број оболелих код којих је потврђен COVID-19 као што то чине и други, војска, полиција, здравство…

3. Део од масе за зараде предвиђен за корекције и стимулације усмерити ка запосленима који су радно ангажовани, сразмерно проведеном времену на раду али не процентуално већ линеарно, јер су сви једнако у ризику од заразе.

4. За време трајања ванредог стања обуставити сва потраживања према запосленима-стамбени кредити, откупи и закупи станова, позајмице, накнада штете и друго.

5. Запосленима који користе сопствени превоз за потребе обављања радних задатака, превоз платити према стварним трошковима без икаквих умањења и истим омогућити аконтацију за трошкове превоза.

6. Како би се у овим тешким временима, колико толико заштитила егзистенција запослених у Пошти Србије, захтевамо да у што краћем року извршите исплату солидарне помоћи сходно члану 86а Анекса I Колективног уговора.

Преузмите документ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА МАРТ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Стефановић Милена Шабац смрт родитеља 12.000,00
2 Шувачки Сања Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
3 Николић Александар Шабац рођење детета 10.000,00
4 Петровић Милан РПЛЦ рођење детета 10.000,00
5 Петровић Марија РПЛЦ рођење детета 10.000,00
6 Каран Ненад Земун боловање преко 90 дана 10.000,00
7 Матић Негован Зрењанин боловање преко 90 дана 10.000,00
8 Ждерић Жељко РПЛЦ смрт родитеља 12.000,00
9 Узелац Тихомир Сомбор смрт родитеља 12.000,00
10 Танасковић Милосав Нови Сад трошкови лечења 4.600,00
11 Петровић Миљушевић Љиљана Бгд-центар трошкови лечења 5.000,00
12 Тешић Весна Земун трошкови лечења 4.200,00
13 Милошев Мирослав Пирот трошкови лечења 2.500,00
14 Шаула Милена Сомбор трошкови лечења 1.000,00
15 Гавриловић Андријана Бгд-центар трошкови лечења 1.200,00
16 Миленковић Владо Земун трошкови лечења 5.700,00
17 Рашић Слободанка Бгд-венац трошкови лечења 2.800,00
18 Гверић Горан Зрењанин трошкови лечења 7.300,00
19 Хајду Стевица Зрењанин трошкови лечења 6.500,00
20 Михаиловић Александар Бгд-венац трошкови лечења 1.400,00
21 Матејић Зорица Бгд-венац трошкови лечења 8.700,00
22 Вујачић Небојша КиМ трошкови лечења 5.000,00
23 Костић Јован Одржавање трошкови лечења 2.500,00
24 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 1.500,00
25 Елијаш Стефан Одржавање трошкови лечења 5.000,00
26 Радосављевић Милосав Земун трошкови лечења 2.900,00
27 Данчетовић Дејановић Наташа Нови Сад боловање преко 90 дана 10.000,00
28 Вуловић Драган Јагодина трошкови лечења 13.700,00
  УКУПНО                                                189.500,00

АКО ЋУТИШ ТИ СИ СЛЕДЕЋИ

Почетком месеца издали смо саопштење где смо апеловали на јединство како би заједно спречили одмазду над запосленима у РПЛЦ Београд за које није спремљено само 4 Анекса о премештају у друге РЈ него знатно више а по неким информација које сам добио крајем прошле недеље чак око 70. У прилог томе говори и чињеница да су сви возачи који су били на одређено добили Решења на неодређено како би могли бити пребачени у друге РЈ. Под плаштом рационализације и реорганизације за највећи део оних који су били носиоци обуставе у РППЦ стигли су Анекси о премештају у друге Београдске РЈ. Пошто су све обуставе кретале из РПЛЦ Београд сасвим је јасно о чему се овде ради.
Колеге уколико вас позивају из других РЈ да потпишете Анексе том позиву се немојте одазивати јер су дужни да вам их уруче на радном месту а након тога имате рок од 8 радних дана да се изјасните.
Надамо се да ћемо сутра са колегама синдикалцима постићи договор о предузимању мера како би се ова одмазда спречила. Морамо бити јединствени и солидарни.

Поштоване колегинице и колеге, колеге синдикалци

Без обзира ком синдикату припадате или уопште нисте синдикално ангажовани, сматрамо да је последњи тренутак да будемо јединствени у ставу да се заустави и спречи насиље над запосленима, носиоцима обустава, синдикалним активистима и дискриминацији по било ком основу па и по основу синдикалне припадности.
Ових дана пословодство је кренуло са одмаздом према учесницима обуставе а нарочито у РЈ РПЛЦ Београд као полазне тачке свих побуна а колико смо упознати и у РЈ Београдски Венац.
Под изговором потребе процеса рада мења им се место рада, јединица поштанске мреже па чак и радна јединица.
Да се ово ради директно са врха говори и чињеница да анекси Уговора о раду којима се запослени премештају из радне јединице у радну јединицу стижу директно из Функције за кадрове. Као пример навешћемо случај нашег активисте Марка Ђиласа запосленог у РЈ РПЛЦ Београд коме је стигао анекс за прелазак у РЈ Земун. Ни у РЈ Земун ни у РЈ РПЛЦ Београд надлежни не знају о чему се ради, нити га је РЈ Земун тражио а ни РПЛЦ нудио. Према поузданим информацијама, за сада, за још троје запослених из РЈ РПЛЦ, активних учесника и носиоца обуставе, припремљени су анекси за прелазак у друге Београдске РЈ. Знамо о којим колегама се ради али смо замољени да не помињемо њихова имена па их из тих разлога и не објављујемо.
Према Споразуму у РПЛЦ предвиђено је да се запосли додатних 50 радника а они број запослених смањују, мењају смене а у плану им је и децентрализација транспорта и размене за Београдске радне јединице.
Уместо да се искористи потенцијал и капацитети РПЛЦ- „срце система“, желе да га сведу само на прераду.
Зашто се све ово ради? Све се то чини како би се сутра, под паролом такозване оптимизације, реорганизације или реструктурирања, издвојили профитабилни делови Предузећа у засебне целине или нова предузећа која би временом била приватизована или неке профитабилне поште интегрисане са Поштанском штедионицом.
Познато нам је већ шта се десило са портирима, спремачицама и угоститељством.
Да се заустави шикана над запосленима, да спречимо даље урушавање нашег Предузећа, заједничко деловање нам је потребније него икад.