Саопштења

„ПОВЕЋАЊЕ“ ЗАРАДЕ У ПОШТИ СРБИЈЕ

Најављено повећање зарада од 01. новембра у јавном сектору, не односи се на јавна и комунална предузећа укључујући и Пошту Србије, него се односи искључиво на буџетске кориснике: здравство, наука, култура, просвета, судство, социјална заштита, полиција, БИА, војска, државна управа…

Према ранијим изјавама министра финансија Синише Малог о повећању зарада у јавним и комуналним предузећима као и изјаве на конференцији за штампу у Влади Републике Србије од 16.09.2019. запослени у јавним и јавно-комуналним предузећима на основу укидања Закона о умањењу зарада имаће повећање плате од 5% почевши од исплате зараде за јануар месец 2020. године.

То практично за запослене у Пошти Србије значи да ће се зарада вратити на номинални ниво од октобра 2014. године а реално ће бити мања бар за 20%.

На састанку Радне групе који ће се одржати према најавама у овом месецу, мишљења смо да представници запослених (Синдикат ПТТ, Синдикат Независност и Преговарачки тим запослених) требало би да наступе са заједничким захтевом према Влади РС, да се јасно и недвосмислено изјасни о повећању масе за зараде запослених у ЈП “Пошта Србије“.

Самостални синдикат поштанских радника сматра да то мора бити први и кључни захтев а затим организација, систематизација и корекција коефицијената.

Садашњи распон у кеофицијентима који износи 1:5 (помоћни послови 1,200 – послови тактичког руковођења 6,210) примерено би било да се сведе бар на 1:3,5 али уз претходно значајно увећање масе за зараде.

ИЗВЕШТАЈ СА XVIII СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОР

XVIII седница Главног одбора, одржана је у просторијама Савеза самосталних синдиката Србије у Београду. На почетку седнице извршена је верификација мандата новим члановима Главног одбора Станков Јадранки из СО Зрењанин и Панић Душану из СО Шабац. Након ових верификација Главни одбор броји 21 члана.

Након краће дискусије због примедби на записник са претходне седнице а без конкретног предлога за допуну, записник је усвојен.

У оквиру извештаја о раду између две седнице председник Павловић највећи део свог излагања посветио је стању у Пошти Србије са посебним освртом на зараде запослених и забрињавајуће изјаве миснистра финансија Синише Малог да ће зараде у јавним и комуналним предузећима од јануара следеће године „порасти“ за 5%. Присутне је известио о свом излагању на тему зараде и стања у Пошти на округлом столу у организацији Савеза самосталних синдиката Србије где је поред поменутог министра између осталих учествовао и министар за рад Ђорђевић. Такође је информисао присутне о свом учешћу на оснивачкој Скупштини комитета за сарадњу у организацији Независне радничке партије Француске.

У периоду између две седнице (19.04. до 20.09.) упркос забрани од стране Кабинета директора Предузећа одржано је више састанака са запосленима у седиштима РЈ/ПЈ и јединицама поштанске мреже са циљем да се на непосредан начин чује њихов глас.

У оквиру правне заштите Павловић је известио да је од девет судских спорова које воде чланови Синдиката против Предузећа по различитим основама за сада окончан један у корист Томислава Мандића, да је донета пресуда о извршењу преосталог дуга по основу потраживања од Митровић Ненада из Пирота и успешно се интервенисало у више случајева ради заштите појединачних права наших чланова.

На седници је донета Одлука о одржавању избора на свим нивоима у Синдикату почевши од 18. новембра као и Одлука о заступљености представника синдикалних организација у Скупштини и Главном одбору.

ЗРЕЊАНИН СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕСПЕКТ

Када смо упркос забрани крајем маја испред поште у Зрењанину одржали састанак са запосленима нисмо ни слутили да ћемо формирати тако снажну синдикалну организацију. Поред извештаја о нашим најбитнијим активностима и презентације програма синдиката, додатни мотив запосленима да постану чланови у великој мери је допринела и забрана одржавања састанка у објекту поште. Што је притисак већи отпор је снажнији. Зрењанинци су храброст и одлучност показали и доказали кад је било најпотребније. У мартовској обустави рада међу првима и реткима су у потпуности стали уз запослене из „РПЛЦ“ Београд.

Данас синдикална организација Зрењанин броји 80 чланова што је пре свега заслуга нашег главног повереника Јадранке Станков. Захваљујући угледу који колегиница Јадранка ужива међу запосленима, ангажовању и синдикалном знању успела је само у неколико месеци да створи синдикалну организацију за респект. Поверење које нам је указано од стране запослених мора се оправдати кроз решавање како појединачних тако и колективних проблема са којима се свакодневно сусрећу. У том смислу већ смо направили први корак и крајем августа на састанку са директором РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ Јадранка је отворено говорила о проблемима и стању у ПЈ „Зрењанин“.

Ускоро очекујемо регистрацију синдикалне организације „Зрењанин“ од Министарства рада а избори на нивоу синдикалне организације биће одржани до 20. децембра када ће се формирати и Одбор синдикалне организације.

Што смо бројнији то смо јачи и утицајнији.

КРИЈУ ПОДАТКЕ КАО ЗМИЈА НОГЕ

На основу података Функције за економске послове, који су једини меродавни када је број чланова по синдикатима у питању табеларно објављујемо податке у последње две године, како би се запоселни упознали са стварним стањем чланства по синдикатима.

Почевши од јуна ове године те информације не добијамо осим за наш Синдикат. Образложења су различита од тога да немају ту обавезу до позивања на Закон о заштити података о личности који аполутно нема никакве везе са траженим информацијама. У суштини иза свега се крије захтев једног синдиката да нам се не достављају ти подаци који је још увек репрезентативан а чије чланство драстично пада. Због тога смо принуђени да сваког месеца преко Повереника од јавног значаја, тражимо поменуте информације. Чим их добијемо биће објављени.

Користимо ову прилику да позовемо колегинице и колеге из Функције за економске послове да нађу начина и доставе нам податке за недостајуће месеце о броју чланова по синдикатима. Дискреција загарантована 😉 .